متن آهنگ بیا بنویسیم روی خاک رو درخت رو پر پرنده رو ابرا از مهستی

متن آهنگ بیا بنویسیم روی خاک رو درخت رو پر پرنده رو ابرا از مهستی

بیــا بنـویــــسیــم روی خاک رو درخــــت رو پر پرنـده رو ابـــرا

بیـا بنـــویــســـیــم روی برگ روی آب توی دفـتــــر موج رو دریــــا

بیـا بنویـــســــیـــم که خدا ته قلــب آیــنـه است

مثـــل شور فریــــاد یا نفــس تو حصار سیـنه اسـت

با همــیــــشه مونـــدن وقـتـیکـه هیچــی مونـــدنی نیــســــت

««««««««««

اوج هر صدای عاشــــقــــی که شکــســـتــــنـــی نیــست

با صدا میــــام همــه جا تو رو می نویــــسـم

روی آیــــنه ی گریــه هام گونــــه های خیــــســم

ای که معنــی اســم تو آسمــون پاکه

ریــشــــه ی صدام نبض عشــق زیــر پوســت خاکه

««««««««««

بیـــا بنــویـــســـیـم روی خاک رو درخــــت رو پر پرنــده رو ابرا

بیـا بنــویـسـیــم روی برگ روی آب توی دفتــــر موج رو دریا

توی خواب خاک ریـــشـــه ها موســم شکــفـــتـــن

همـــصـدای من می خونــــن وقت از تو گفـــتن

چشــــم بســــتــــه مو تو بیـــا به سپـیـده وا کن

««««««««««

با ترانه نفــــسهـــات باغـچـه رو صدا کن

با صدا میــام همـــه جا تو رو می نویــســـم

روی آیــــنـه ی گریــه هام گونه های خیـــسم

ای که معــــنـی اســم تو آسـمون پاکه

ریـــشــــه ی صدا نبـض عشـق زیــــر پوســت خاکــه

««««««««««

بیــا بنــــویــــســــیــم روی خاک رو درخـــت رو پر پرنـده رو ابــرا

بیا بنـــویـــســــیم روی برگ روی آب توی دفــــتــر موج رو دریــــا

با ترانــه ی نفــــســــهـات من ترانــه می گم

اســـمــتو مثــل یه غزل عاشـــقـــانــــه می گم

بیــا که دیــگــه وقتــشـــه وقت برگـشــــتــــنــــه

««««««««««

بوی پیـرهـــنت که بیـاد لحــظــــه ی دیــدنـه

با صدا میــــام همـــه جا تو رو می نویـســــم

روی آینــــه ی گریــه هام گونــــه های خیــــســـم

ای که معنــــی اســــم تو آسمون پاکـه

ریــشه ی صدا نبــــض عشــق زیـــر پوســــت خاکه

««««««««««

بیا بنـویــــســیــم روی خاک رو درخــــت رو پر پرنـــده رو ابــــرا

بیــــا بنــویــــســیـــم روی برگ روی آب توی دفـتـر موج رو دریــا

متن آهنگ بیا بنویسیم روی خاک رو درخت رو پر پرنده رو ابرا از مهستی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا