متن آهنگ بیا تمومش کن این دیوونگیارو از مهدی احمدوند

متن آهنگ بیا تمومش کن این دیوونگیارو از مهدی احمدوند

تنــگ دلــم برات

دســت منـو بگــــیــــر

لعــنـــت به ایـن دل تنــــگ بهــونه گیــــر

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

دســــت منو بگـیـر

از ایـن همـــه خیـــال

ببـر یه جای خوب

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

یه جا مثـــل شمــال

تنــــگ دلـم برات

توو ایـــن پیاده رو

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

قدم که میــــزنم

تصــور میـکـــنم تورو

با من قدم بزن

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

تا آخـــرای شب

دیـوونه میـــکــــنــه منــو ایــن ماجرا یه شب

بیــــا تمــومـش کن ایــن دیـــوونـگیارو

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

از عشــق خبـر واسه ی دیوونــــه بیـــارو

همیــــن یه بارو غمــت رو از قلــــب من درارو

خیـالــــت این چنــد وقــــتــه دلــــمـو از پا در آورد

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

بیـا و رویـــا و آرزوهـــامــــو واقـــعـی کن

بیـا دوباره بیـا برای من عاشقــی کن

تنــــگـه دلــم برات

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

برای بودنــــت

ایـن شکــای لعــنـــتـــی تورو از من ربـــودنـــت

تنـگـه دلــم برات

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

قسـم به جون تو

ای کاش اســــم من

بیــــوفتـه ته فنـجــــون تو

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

بیا تمـومـــش کن ایــن دیــــوونــــگیــــارو

از عشــــق خبــــر واســه ی دیــــوونــــه بیـــارو

همــــیــن یه بارو غمــــت رو از قلــب من درارو

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

خیـــالـــت ایــــن چنــــد وقــتـه دلـــم رو از پا در آورد

بیــا و رویـا و آرزوهـامـــو واقــــعی کن

بیـا دوبــاره بیـا برای من عاشــــقـــی کن

متن آهنگ بیا تمومش کن این دیوونگیارو از مهدی احمدوند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا