متن آهنگ بیا دیگه باور کن بینمون هیچ حسی نیست از پازل بند

متن آهنگ بیا دیگه باور کن بینمون هیچ حسی نیست از پازل بند

دیــگـه باید بری اگــــه حال دلـمـــون بده

آخـــه مگــــه ایـن رابـــطـه چه گلــی به سرمـون زده

بیــا دیـــگــه باور کن بیـــنـــمــون هیـچ حســی نیسـت

بی تاثـیــره داروی بی حســـی نیـســـت

ما زبــــون همـــو بلــد نشـــدیـم آخر

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

نیـــسـتمــــت شایــد نکــــنی باور

مرگ یه بار شیـــون یه بار

سخـــتــه ولــــی برو منــو راحت بذار

نشـد که بشـه خب نخــواســــتـی بشـه

مگــــه قلــب من دیگه تا کجــــا میــکـــشــه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

مرگ یه بار شیون یه بار

سخــتـــه ولـــی برو منو راحـــت بذار

نشد که بشـــه خب نخــواســتی بشـــه

مگـــه قلــــب من دیــگــــه تا کجـــا میــکــــشـــه

وقــــتـی قلــبت هنوزم پی نیــمـــشه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

حیفه بمـونـی بســــازی و تهش نشه

آدم حریــــص اگـه اقـیــــانـــوس هم سر بکشــه

باز تشــنــــشــــه

مرگ یه بار شیــون یه بار

سخـته ولـی برو منـــو راحـت بذار

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

نشـد که بشـه خب نخــــواستــی بشـه

مگــه قلب من دیــگه تا کجــا میــکـــشــه

مرگ یه بار شیــون یه بار

سخــتــــه ولـــی برو منو راحـت بذار

نشـــد که بشـه خب نخواســتی بشـه

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

مگـه قلــــب من دیــــگـــه تا کجـا میکشه

متن آهنگ بیا دیگه باور کن بینمون هیچ حسی نیست از پازل بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا