متن آهنگ بیا که این دلم بی تو از علی یاسینی

متن آهنگ بیا که این دلم بی تو از علی یاسینی

هرجای شهــرو میگــردم

ما با هم خاطـره داریــــم

آخـــر عمرم اون روز

که ازم چشـم برداری

+-+-+-+-

الـــان توو همون خیـابـونــــم

که با هم راه میـــرفتــــیــم

اگــه ایـــن آدمــا میـــذاشـــتـن

تا خوده ماه میـرفـتیـم

+-+-+-+-

مگـه کل ایــن دنـــیـا چنــد تا مثـل تو داره

بیـــا که ایــــن دلــم بی تو

تنـــهــاس بی کس و کاره

منــو هیشـــکـی نمیــــفهــــمــــه جز تو

+-+-+-+-

یه نفــــر دلــو بردار هرجـــایـی ببر

نگــهــش دار پیـــش خودت

میــــدونـــی من فقـط دلم میخــواد خودتو

دلــم خوشــه به بودن تو

+-+-+-+-

نبـــیــــنـم هیـــچکـســـی و دورت

منـــو هیــــشـکـــی نمـیــــفـــهمه جز تو

یه نفــــر دلــــو بردار هرجــایــی ببــر

نگــهـــش دار پیـــش خودت

+-+-+-+-

میـــدونی من فقــط دلــم میــــخــواد خودتـو

دلــــم خوشـه به بودن تو

نبــیـــنــم هیــــچکــــســـیـو دورت

نبــــاشـــی خوابـــم نمــــیـــبـــره شب چشــــم باز

+-+-+-+-

بیـــا تو دسـتـات بچه شم باز

همــه بهم میـــگـن دســتـت انـداخت

تو ببــیـن چنــد باره

میـزنی زیــــر حرفــــات هی

+-+-+-+-

میــــگـــی ایـــن دفــعـه فرق داره

منــو هیـشــکـــی نمــــیـــفهــــمــه جز تو

یه نفــــر دلـــو بردار هرجــایی ببـــر

نگهش دار پیش خودت

+-+-+-+-

میـــدونی من فقـــط دلـم میــــخــــواد خودتــو

دلـم خوشه به بودن تو

نبــیـنـم هیــچــکــــســیــــو دورت

منــــو هیـشکی نمــــیفهمـه جز تو

+-+-+-+-

یه نفـــر دلــــو بردار هرجـــایی ببــــر

نگــــهش دار پیــــش خودت

میــدونــی من فقــط دلــم میـخواد خودتــــو

دلــم خوشــه به بودن تو

+-+-+-+-

نبـــیـــنـم هیچـــکــســــیـــو دورت

منــو هیشـکـی نمــــیــــفـهـمــــه جز تو

یه نفـر دلو بردار هرجــــایــی ببــــر

نگــــهــــش دار پیش خودت

+-+-+-+-

میــدونـی من فقـــط دلـــم میـــخواد خودتـو

دلم خوشه به بودن تو

نبــــینـــم هیچکــســــیـو دورت

متن آهنگ بیا که این دلم بی تو از علی یاسینی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا