متن آهنگ بی زخم و زهر به کل شهر از روزبه بمانی

متن آهنگ بی زخم و زهر به کل شهر از روزبه بمانی

همـیــن که اول پایــیــز رفتـــه ای یعــنــی

هجـــوم غربت من را کشانــــده ای تا دشـــت

به جان هر دوی ما راقــســـم نخور عشـــقــــم

به جان هردوی ما باز برنـــخــواهــی گشت

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

بارون نیـــاد پاییــز نخـــواد

بغــض منــو کی میـتــــونه خالــی کنـــه

بی زخم و زهر به کل شهــــر

حال منــــو کی میــــتــونـه حالی کنـــه

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

هم گریـــه می هم خنـــده می

چشــــای تو مرز بیـن مرگ و بودنــه

میــفــــهــــمـــمــت قد غمــــت

فهمــــیدن تو مث گلــولــــه خوردنـه

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

نه جونــمــــو بگـــیـــر نه پای من بمـــیر

منــــو همـیـــشــــه زنـــدگـــی زده

صدا اگـــه صداس خدا همون خداس

چرا همـــیشـــه حال ما بده

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

تو فرصـت کمــــت نفس کشــــیـدمت

که زندگــیــــتـــو زیــــر و رو کنـــم

به خاطـر خودم شبـیـه تو شدم

که آرزوتـــو آرزو کنم

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

ماهــــارو بغـضمـون یه شب میـــکــــشــــه

ببــــیــن دل من و تو به چی خوشه

به چی خوشـــه

ته سکـوت ما به چی میـرسـه

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

صدای ما به گوش کی میـــرســه

به چی میــرســـه

نه جونمـو بگیــر نه پای من بمـیـر

منـو همیـشـــه زنـــدگـــی زده

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

صدا اگـــه صداس خدا همـون خداس

چرا همـیـــشه حال ما بده

تو فرصت کمت نفس کشـیـدمـــت

که زنــــدگیــتــــو زیــر و رو کنــم

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

به حاطر خودم شبـــیــــه تو شدم

که آرزوتــو آرزو کنــــم

متن آهنگ بی زخم و زهر به کل شهر از روزبه بمانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا