متن آهنگ بی علت تورا میخواهم از رضا بهرام

متن آهنگ بی علت تورا میخواهم از رضا بهرام

دلــــبرجـانــم بی اجازه قلــبــم را بردی

کجــــابـردی

ای عشق جانـم هر نفــس را بی هوا بردی

*-*-*-*-*-*-*-

کجا بردی

بی منــت تو را دوســــت دارم

بی علـــت تو را میخــواهــم

*-*-*-*-*-*-*-

لبــــخـــند بزنـــدیـــوانـــه جان

من که تورا دوســت دارم

لبــــخـــنـــد بزن آرام جان

*-*-*-*-*-*-*-

لبخند تورا دوســــت دارم

دلـــبـــر جانــم بی اجازه قلــــبـــم را بردی

کجـا بردی

*-*-*-*-*-*-*-

ای عشــــق جانــــم هر نفــس را بی هوا بردی

کجا بردی

بی منـــت تورا دوسـت دارم

*-*-*-*-*-*-*-

بی علــت تورا میــخـواهــــم

لبـخـــنــــد بزنــــدیـــوانــه

من که تورا دوســــت دارم

*-*-*-*-*-*-*-

لبــخــــنـــد بزن آرام جان

لبـخنــد تورا دوســــت دارم

متن آهنگ بی علت تورا میخواهم از رضا بهرام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا