متن آهنگ تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم از مجید رضوی

متن آهنگ تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم از مجید رضوی

دم دم صبـــح خورشـــیــد منــو لمـس کرد چشـــات منــو حبــس کرد

تا چشــــم تو چشــــم شدم باهـــات همـه چی زود فرق کرد

با اون نگـات تو ببـیـــن چیـکـــار باهــام کردی که من دلم لرزید

چشــات کارشـــو بلــده ایــــنــــو دلـــم فهــمــــیــــد

+-+-+-+-+-+-

تا که دست میـــکشــــی رو سرم جون میــگــیره کل تنــم

با تو خیـــلــی خوبـــه خاطره بازی گرگ و میــش دریــــا

تو پیـــشــمـــی امــــا به بودنـت از همـیـــشـه تشــــنــــه ترم

تا که دست میــــکـشــــی رو سرم جون میـگــــیره کل تنـــم

+-+-+-+-+-+-

با تو خیــلــــی خوبــــه خاطـره بازی گرگ و میــش دریــــا

تو پیـــشــمـی امـــا به بودنــــت از همیشــــه تشـــنـــه ترم

بشـه شب بشـه صبــح بشـه هرچــی میــمــونـم من کنـــار تو تا آخـــرش خودم

میــتـــونی به من تکـــیــــه کنی اصلـــا آب تو دلـت تکون نخـــوره

+-+-+-+-+-+-

تا که دســـت میــکـــشــــی رو سرم جون میـگــــیره کل تنــــم

با تو خیـلی خوبه خاطــره بازی گرگ و میــــش دریـا

تو پیـــشــمـی امـــا به بودنـــت از همیشــه تشـنــــه ترم

تا که دست میـــکـــشــــی رو سرم جون میـگـــیره کل تنــم

+-+-+-+-+-+-

با تو خیــــلـی خوبــه خاطـره بازی گرگ و میـش دریـا

تو پیــــشـمـی امـــا به بودنـــت از همیــشــه تشنــه ترم

متن آهنگ تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم از مجید رضوی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا