متن آهنگ تنهایی یه شب دو شب نیست از امیر تتلو

متن آهنگ تنهایی یه شب دو شب نیست از امیر تتلو

دلم میـگه تنهـا شدی مغــز میـگه گور پدرش

دلـــم میگــــه زنگـــو بزن منـطــــق میگــــه دوســــت پســرش

دلـــم میـگـــه مال خودتــه مغـــز میـگـــه ولــــی نه دیـگـه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

صورتــــم شکــســـتـــه شده هر کی دیده منو اخــــیــــرا میــگــــه

ایــــن دل دیـــوونــــه میگه برو ولـــی

نمــــیــدونه ایـــن راه هارو رفـتـمــــو دیـــگــــه نمــــیـــتــونـم بمونــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

با یکـــی مثــل ایـنـــو ایـــن ادا و ترفــــنـد

دلـــم میـــگــــه برو ولــــی منـطــــق میـــگــــه دیــگـه من بریـدم

میـــگـــه ته خط رسیـدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دیگـــه بســه مثه تو دیــــدن

ایــــن دل دیــــوونــــه میـــگــه برو ولــی

نمیـدونــــه این راه هارو رفـتــــمــــو دیگــه نمــــیــتـــونـم بمـونـم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

با یکـــی مثــــل ایـنـو ایـن ادا و ترفــنــــد

دلــم میــگـه برو ولـی منـطـق میــگـه دیگــــه من بریـــدم

میگــه ته خط رسـیدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دیگه بســه مثــه تو دیــدن

ایـن دل دیــوونــه میــگه برو ولی

نمـیـــدونــه این راه هارو رفتمـــو دیــگه نمــیـــتـونــم بمــــونــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

با یکـــی مثـــل ایــنو ایــــن ادا و ترفـــند

دلــــم میـــگه برو ولی منــطق میـــگه دیــــگـه من بریـــدم

میـگــــه ته خط رســیــــدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دیـــگـــه بســـه مثــــه تو دیـدن

تنـــهــــایــی یه شب دو شب نیـست

عاشقی یه روز دو روزه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

زیــادی حرصــــشــو خوردی حقتـه دلت بسـوزه

زنـدگـــی حکم و پاســور نیــــست

که بخنـــدی بگـــی خشـتــه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

تا یه عمــری مونــدگــــاره زخــــم رفـتــارای زشــــتــــت

ایـن دل دیـوونه میـگـــه برو ولــی

نمیــــدونـــه ایـن راه هارو رفــتمــو دیــگــــه نمــیتــــونـــم بمــونــــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

با یکــی مثـــل ایـنـو ایــــن ادا و ترفنــــد

دلـم میـگـه برو ولــــی منــــطــــق میـگـه دیـــگــه من بریدم

میگــه ته خط رسیـــدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دیگـــه بســــه مثـه تو دیــــدن

اونــی که صورتش مثـل فرشـتـــه ها بود یه قلـب آهـــنـی داره

اونـی که سوژه ی دامـــه همـه نوشــــته هام بود بدونــه ایــــن آخـــریـــن باره

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

اونـــی که میـزد و میــبـرد تنـــهـا سلاحـش دل مهــــربــون من بود

اونی که فکــر میکـنه زرنگـه بدونـــه مثــل من توی ایــن زمــــونــه کم بود

این دل دیـــوونه میــگـه برو ولـــی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نمیــدونـــه ایـن راه هارو رفـتــــمــــو دیــــگه نمـیـــتــونم بمــــونــــم

با یکـــی مثــــل ایـنـــو ایـن ادا و ترفــنــد

دلـــم میـگــــه برو ولــــی منـطــــق میـگــــه دیــگــــه من بریــــدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

میـگـــه ته خط رسـیـــدم

دیـگــه بســــه مثــه تو دیـــدن

ایــن دل دیوونـه میـــگــه برو ولــــی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

نمــیــــدونـه این راه هارو رفــتـمـو دیـگه نمــیتـونـم بمـــونــــم

با یکــی مثــــل ایــــنـــو ایـــن ادا و ترفــنـد

دلم میـــگـه برو ولـــی منــطق میـــگـه دیـــگـه من بریـــدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

میـگـــه ته خط رســــیـــدم

دیـــگــه بســه مثه تو دیــــدن

متن آهنگ تنهایی یه شب دو شب نیست از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا