متن آهنگ تنها اومدم شمال اما توو تهرونه دلم از مسعود صادق لو

متن آهنگ تنها اومدم شمال اما توو تهرونه دلم از مسعود صادق لو

تو نبــاشــی قلـــبـــم غم نداره که داره

هر چی که قشنــگـه یارم نداره که داره

خط چشـماش شب دنـبال داره

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

چشــم بچــه آهـوت سم نداره که داره

منــو قد دنیــــا دوســــتـم نداره که داره

سر به زیره یکم شیــطـونی داره

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

حالـــا حالـــا ها باهــات حالـــت مجــنـــونــــه دلـم

حالـا حالـا ها هواســــش پیـــه بارونــه دلــــم

تنــــهـــا اومــــدم شمال امــــا توو تهرونـــه دلـم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

حالــــا حالــــا ها باهــات حالـت مجــنـــونه دلـم

حالــا حالــا ها هواســـش پیه بارونـــه دلم

تنـها اومـدم شمال امــــا توو تهـرونـــه دلــــم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

هر چیـــو خواستم به دســت اوردم

پیش تو کم میـارم با اینـــکــــه غدم

قبـل تو خیــلـی غصـــه میــــخــوردم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

روم زیـــاد بود تا الـانـشــــم نمــــوردم

حالــا حالــا ها باهات حالـــت مجنــــونــه دلــم

حالـــا حالـــا ها هواسش پیــــه بارونـــه دلـم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تنــهـــا اومــــدم شمــــال امـــا توو تهــرونـه دلـم

حالــا حالــا ها باهــات حالــت مجنـــونــــه دلــم

حالـــا حالـــا ها هواســـش پیـه بارونـــه دلـــم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تنــــهـا اومـــدم شمــــال امـا توو تهرونـه دلـــم

متن آهنگ تنها اومدم شمال اما توو تهرونه دلم از مسعود صادق لو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا