متن آهنگ تووی دل هم رفتیم از بهنام بانی

متن آهنگ تووی دل هم رفتیم از بهنام بانی

خوبــــه که تو دل بســــتـــی به ایـــن عشق

تویی آخــه بهــــتریــــن عشــــق

اولـیــــن و آخــــریـن عشق

خوبــه آخــــرش به تو رسـیـــدم

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

تو رو به دنیـا نمــیـــدم

تو رو دوس دارم شدیدا

ایـــن عشقــــه که من و تو خوشبختــــیــــم

تووی دل هم رفــــتـیـم

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

عاشـــقـای سرســـخــــتــــیـــم عشــــقم

ایــن عشقــه که من و تو آرومــــیــم

دیــوونه ی بارونــــیـم لیـلی و مجـنونیــــم عشــــقــــم

ایـن عشــــقـه که من و تو خوشـبـخـــتــــیم

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

تووی دل هم رفــــتـیــم

عاشـقــای سرســــخــتیــــم عشـــقــــم

ایـــن عشــــقــــه که تو رو من حســــاسـی

دیــوونـــتــــو میـــشنــاسی همــــونـــی که میـخــواســتـــی عشـــقم

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

دســــت خودم نیســـت که انــقـدر عاشـقتــــم

نمــیـــتـــونــه قلـبـم از تو دور باشه یه کم

کار دل ایــن عشــق وای از دســت دلــــم وای

هیشکی غیـر از تو به من انـــقــــد نمـــیاد

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

میدونــــی که قلـبــم تو رو دوست داره زیــــاد

غیـــر از ایــن از دســــتـم کاری برنـــمــیاد

ایــــن عشــــقـه که من و تو خوشـــبختـــیـــم

تووی دل هم رفــتـیم

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

عاشــقای سرســـخـتــیـــم عشــــقـم

ایـن عشـــقه که من و تو آرومــــیـــم

دیوونــــه ی بارونـیــم لیــلــــی و مجــنونــیـــم عشــــقــم

ایـن عشــقــه که تو رو من حسـاســــی

+-+-+-+-+-+-+-+-+-

دیــوونــــتـو میشــنــــاســـی همونی که میخـواسـتی عشــقـم

متن آهنگ تووی دل هم رفتیم از بهنام بانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا