متن آهنگ توو این اتاق پیچیده بوی تن تو بیا بازم منو توو آغوشت بگیر از شادمهر عقیلی

متن آهنگ توو این اتاق پیچیده بوی تن تو بیا بازم منو توو آغوشت بگیر از شادمهر عقیلی

صبـح که توو چشــمـــای تو خیــــره میـشـم زنـدگـی تازه شروع میــشـه برام

من از با تو بودن به خدا سرد نمــــیــشــــم تن تو تن تو آتــیــشه برام

توو ایــن اتــاق پیچــیـده بوی تن تو بیـا بازم منو توو آغـوشـــت بگــیر

+-+-+-+-+-+-

دوســت دارم وقـتـــی که نزدیـک منــی اسمــمــو آروم تویه گوشـــم بگـــی

اسمـمـــو آروم تویـه گوشـــم بگـی

دســـت من نیـسـت تو عزیــــز جونــــمـی

+-+-+-+-+-+-

خودت نمــیــدونی همــه بود و نبــــودمــــی

دســــت من نیــست ای عشــق ستـودنـــی

دست من نیـــســــت تو عزیـــز جونـمی

+-+-+-+-+-+-

خودت نمــیــدونـــی همـــه بود و نبودمـی

دست من نیــســــت ای عشـــق ستــــودنــــی

هر کاری بخـــوای میـکـــنـــم بیــای سمتــم تو

+-+-+-+-+-+-

نمـــیــــدونم چیــکــــار کردم شدی سهمم تو

تو مثـــل هوای خوب بعد بارونــــی

تو بیــای میـکنـم شهـرو چراغــونــــی

+-+-+-+-+-+-

دســــت من نیـــسـت تو عزیـز جونـمی

خودت نمــــیــــدونـی همه بود و نبـودمــی

دسـت من نیـست ای عشـــق ستــــودنــی

+-+-+-+-+-+-

دسـت من نیــســـت تو عزیز جونـمــــی

خودت نمــــیــــدونــی همــــه بود و نبــــودمــــی

دســــت من نیــــســـت ای عشق ستودنـی

متن آهنگ توو این اتاق پیچیده بوی تن تو بیا بازم منو توو آغوشت بگیر از شادمهر عقیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا