متن آهنگ توی اوج دردا اوج بیدادم از یاس

متن آهنگ توی اوج دردا اوج بیدادم از یاس

بکــوب پاهاتــــو محــکم روی زمــــینـــو باز بکــوب

که تازه اول مسیــرو روی پات بمون

انــتهـای ایـن مبــارزه برد با ماست بجـــنب

وقـت نیــســـت پاشــــو بگــــو من ادامـــه میدم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

محــــکـــم روی زمـیــن باز بکــوب

اول مســــیرو روی پات بمـون

انتهـای ایـــن مبــارزه برد با ماســـت بجنـب

وقـــت نیســــت پاشـو بگو من ادامــه میـــدم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

وقتــشـــه واسه ی فردا ماکــــت بچـــیـــنـــم

میــــرم به جای ایــنــــکـــه ساکــــت بشـیــــنــــم

ادامــه میدم تا وقــتــــی حرف هسـت

آتــشـــفـــشانو نمـــیــــشــــه با برف بســــت

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

له شدم وقـتـــی بایـد غنــــچـه میــدادم

توی اوج دردا اوج بیـــدادم

تا الــانـم به دردادم فرجـــه میــــدادم

ببیـــن من یه پا برج میـــلـادم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ادامـــه میـــدم مرزا رو میشـکــنم

ایـنـو میگـم به اونــــا که حرفــــامــــو میــــشـــنـــون

یه عرق با دوام یه عشـق ناتـــمــــام

بستـگـی داره به قیــــمـــتــــو به نرخ آدما

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ماجـــرا اینــه که اونـی که نداره بایـــکـــوتـه ناکـــوتـــه

مرگ و زنـــدگیــــت پای خودت

وقـتـــی که نداری ارزشـــی نداره کالــبدت

تو بدون این روزهــــا هر آدمــــی یه بارکده

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

من خوردم زمـــیـــن و همـــه نظاره گر

نگـــاه شادشـون به دردم اضافـــه کرد

همـــونـــا که داشــتـن توی عقــده میمردن

اونــــا که سر سفــره ی ما لقــــمـــه میــخــــوردن

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

تا ایــنـو فهــمــیــــدن

ما زمیــن خوردیــــم

تمــــاشـــا میـکــردن و تخــمـه میــــخوردن

منــــم جواب دادم با یه آه بلـنـد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

اونـــا نشـسـتـنــــو منـــم تو راه قلـــه ام

هه هه

اونــــایی که منــو به حال خودم رهام کردن

تو دردام نالـــه کنـــم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

فعـــلا مهـــم هدفه ولــــی

وقــــتـش میــرســه که زنـــدگـیـــنـــامـه شونـــو پاره کنــــم

بکــوب پاهـــاتو محــــکــم روی زمیــنو باز بکــوب

که تازه اول مســیــــرو روی پات بمــــون

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

انتـهای ایـــن مبـارزه برد با ماســت بجــنــب

وقت نیــــســــت پاشـو بگــو من ادامــــه میـــدم

محــــکـــم روی زمیـــن باز بکـــوب

اول مســـیــــرو روی پات بمـــون

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

انــــتــهای ایــــن مبارزه برد با ماســت بجــــنــب

وقــــت نیــــســت پاشــو بگـو من ادامـــه میـدم

اونکه پای خونـــواده جنـــگیــد

خاطــرات مثل کولــــه بار سنـگــیــــن رو دوشــــمــــه

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

هنـــوزم عذابــم میده

ولـی به زنــــدگـــی بازم جوابـــم ایــنـه

هی

زنــــدگـــی چیـکــــار کردی با من

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

تو اینــو بهـــم بگــــو تو نامردی یا من

ایــــنم بدون ایـن تویی که تهـــش باخــتـــی

من ادامــــه میــــدم هنــــوز منـو نشنـاخـــتــــی

هرکی ضربـه زد من بخـــشیـدم بی شک

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

هرچــی زخـمــی تر من وحــشـی تر میــشم

اونــــا خواســتـــن من برمــو برنـــگــردم

دیــگه منـی که برنـده ی هر نبــــردم

دیـگه منـــی که تو ظلمــــت سر نکـردم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

دیــگه واســــه رسیـدن شانــس صبـر نکـــردم

وبا صفــــر یکــاری کردم مطــــمـــنـــم خیـلــی ها با صد تا نکــردن

آه من ادامه میدم

من ادامـــه میــدم

متن آهنگ توی اوج دردا اوج بیدادم از یاس

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا