متن آهنگ تو اوج ناراحتی نمیدونی کجا بری از یوسف زمانی

متن آهنگ تو اوج ناراحتی نمیدونی کجا بری از یوسف زمانی

شده بخــوای گریه کنی نتـونــــی غرورت نذاره

شده زنـــدگــــی بخواد بزنـــه کفـــرتـو در بیاره

هی پشــــت هم سیـگــــارو یه حال بدو بیـمــارو

قیــــد همـه چیـو بزنــــی از همـه چی دل بکــنی

🎸🎸🎸🎸

یکـــی حالـــتــو بد کنـه یهـو بزنه گوشـیشو قطــــع کنـه

حتــی دلـــش نخواد بشــــیــنه یکـــمــیـبا تو صحبـت کنـه

دیـگه تمــــوم شه همــه چی کو اون عشــــق دلــــی

تو اوج ناراحـــتــی نمــیـــدونــی کجا بری

🎸🎸🎸🎸

یکــــی حالـــتــــو بد کنـــه یهـو بزنـه گوشــــیـشــو قطـــع کنـــه

حتـی دلش نخـواد بشـــیــنه یکــــمی با تو صحـبـــت کنــه

دیگـــه تمـــوم شه همـه چی کو اون عشــق دلـــی

تو اوج ناراحــتــــی نمیـدونـــی کجــا بری

🎸🎸🎸🎸

شده یه شب خیــره به شهـــر همیــــنـجـــوری زل بزنــــی

از همه ی آرزوهات یه شبــه بخـــوای دل بکـنی

عاشق میـــمـــیره تنــــها باشــه

یه دل پر یه بغــــض رفـیـــق تنـــهــــایـیـاشــه

🎸🎸🎸🎸

حال بدم ایــــن گریه ها نمــیــرســــه به گوشش

خدا کنـــه اونــجــــوری که دوسـت دارم لبـــاس بپـوشــه

دیــگه نایی واسـه چشــمـای خیس من نیــــســــت

ولــی خدا کنـه اون چشــــمــــاش هیـــچ موقع نشــــن خیــــس

🎸🎸🎸🎸

تو اوج ناراحـــتـی نمــــیــدونــــی کجـــا بری

یکــــی حالتـــو بد کنــــه یهو بزنـــه گوشــیـــشو قطع کنــــه

حتـی دلـــش نخــواد بشــــیــنــــه یکــــمـی با تو صحبــــت کنــه

دیگه تمــوم شه همـــه چی کو اون عشــق دلـــی

🎸🎸🎸🎸

تو اوج ناراحــــتــی نمــــیــــدونـی کجــــا بری

متن آهنگ تو اوج ناراحتی نمیدونی کجا بری از یوسف زمانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا