متن آهنگ تو باید درستش کنی از علی یاسینی

متن آهنگ تو باید درستش کنی از علی یاسینی

من تنـگـه دلـم امــــا میــــدونـــم که تو نه

فرامــوشــــت میــــکـــنـــم ایـــن دفــعـــه قول دادم به خودم

فرامـوش میــــکــــنم اگـه ازم بر بیــاد

🎶🎶🎶🎶

اگــــه عکـسـای تو به حرف بیـاد

اگــــه وسط تابـســــتــــون برف بیــــاد

دنبـــالــــت دنـیـــا رو من گشتـــم

🎶🎶🎶🎶

رفـــتـــه ی بی برگــشــتـم

نشـــونـتــو از کی بگــــیـرم

خودت بگــــو رفـتـی کجـــا از پیــش من

🎶🎶🎶🎶

دورتــریـــن نزدیــــک من

نزار تو رو از من بگـــیـرن

دنبـالت دنیــــا رو من گشـتــم

🎶🎶🎶🎶

رفــتــــه ی بی برگــشـتــم

نشــونـــتو از کی بگــیــــرم

خودت بگـو رفــتــی کجا از پیــش من

🎶🎶🎶🎶

دورتــــرین نزدیــــک من

نزار تو رو از من بگـیــــرن

تو بایـــد درســتــش کنــــی

🎶🎶🎶🎶

دلــــی که بعـد از تو مرده رو

میـدونـی خودت طلبـــکارم ازت

چنــــد سال عمــــرمـو

🎶🎶🎶🎶

تو خرابش کردی ولـی من میـسـازم

پلــــای شکســـتـه رو

بیــا ببــــیـن این گل نشـــستــه رو

🎶🎶🎶🎶

فقـط بیــا بیــا و دیگـــه نرو

دنــــبالت دنــــیــا رو من گشـتــــم

رفـــتـه ی بی برگـشـــتــم

🎶🎶🎶🎶

نشـــونتــو از کی بگیـــرم

خودت بگـو رفــتـــی کجا از پیش من

دورتــریـن نزدیــــک من

🎶🎶🎶🎶

نزار تو رو از من بگـــیرن

دنــــبالـت دنیــا رو من گشتــــم

رفــتـه ی بی برگــشــــتــــم

🎶🎶🎶🎶

نشـونـــتـــو از کی بگــیـــرم

خودت بگــــو رفــتــی کجـا از پیـــش من

دورتــریــــن نزدیـــک من

🎶🎶🎶🎶

نزار تو رو از من بگــــیــــرن

متن آهنگ تو باید درستش کنی از علی یاسینی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا