متن آهنگ تو ببخش این دل اگر آنچه میخواهی نبود از ایی هام

متن آهنگ تو ببخش این دل اگر آنچه میخواهی نبود از ایی هام

کولــــی عاشـــق من دل شده در به درت

جا گذاشتی تو مرا آخرش پشـــت سرت

ای پریــــزاده ی من ایــــن رســــم همــراهــــی نبــــود

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

تو ببخـــش ایــن دل اگـر آنچــه میــخــــواهـــی نبــود

ببـخـــش اگـــر شدم دلــــیـــل گریـــه های تو

ببــــخــش اگر هنـوز به سر دارم هوای تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

سلطـــان قلـب من باش باشی ای کاش

در کنــارت بی قرارم دل بر تو میـســـپــــارم

زیـــبــــای بیــــنــــهــــایــــت رد پایــت روی قلـبـم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

جا بمــانـــد حالــــم را خدا بدانــــد

نابــی برای من شبیـه خوابــــی

دریـا نبـــودی تو سرابـی ای تمــــام سرگذشــــتم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ای کاش دوبـاره تو مرا بخواهـــی

تو زیـــبــاتــرین اشتـــباهــی ناتــــمــــام از تو گذشـتم

ببـخــــش اگــــر شدم دلــــیـــل گریــــه های تو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

ببــخـــش اگـــر هنـوز به سر دارم هوای تو

سلــطــان قلـــب من باش باشـی ای کاش

در کنــارت بی قرارم دل بر تو میـــســــپــارم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

زیــبــــای بینهــایــــت رد پایــت روی قلـــبـــم

جا بمـــانــــد حالــــم را خدا بدانـــد

سلـــطــان قلـــب من باش باشی ای کاش

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

در کنارت بی قرارم دل بر تو میســـپارم

زیـــبــای بیــنـهـــایــــت رد پایت روی قلــبـم

جا بمــانـد حالـــم را خدا بداند

متن آهنگ تو ببخش این دل اگر آنچه میخواهی نبود از ایی هام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا