متن آهنگ تو دلت یه دریاس از تهی و اندی

متن آهنگ تو دلت یه دریاس از تهی و اندی

کیـه کیـه منــم تهــــی

کسی نیـسـت منــــم و تویـیــــم

چشــم تو چشــم وصــل وصــلیم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

وقــتشــــه همو بغـل کنــیــــم

چی شد دلت خواسـت

منـــم دلــم خواســت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

نازنــیـــنــم نازنــیـــنــم

تو دلت یه دریـــاس

له له لا بیــــا تو بغــلـم فوری

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

له له لا کسـی نیــســــت منــمـو تویــیــــم

له له لا وای همــدمـم شدی

له له لا میشــــه منـو بغــل کنی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بذار گلــم خودمو فدات کنم

بچــرخ دورم تو شدی مال خودم

از گذشــتــت نمـــیـــخــوام بپــــرســــم نازنـیـــن

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بیـــنــمـــون هر چی بشه منــو تو مال همـیـم

له له لا بیـــا تو بغـلـم فوری

له له لا کســی نیـــســت منـــمــو تویــــیـــم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

له له لا وای همــــدمـــم شدی

له له لا میشــه منــو بغــــل کنـــی

میــــدونــــم حســـاسـی نازی نازی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

من وجـودمو میــــذارم تا بمـونی راضــــی

دوسـت دارم نازنـیــن وقـتــــی موهــــاتــــو میــــبندی

با من میــرقـــصی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

وای چه رقصـی

تو کی هســـتـــی

له له لا بیا تو بغـلــــم فوری

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

له له لا کســـی نیـــســـت منـمـو تویـیــم

له له لا وای همـــدمــم شدی

له له لا میشه منـــو بغل کنی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

کیــه کیــه منـم تهــــی

نازنـــین نازنـــین

میـکـــنـــم هی نگـاه بت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

نازنــــیـــن نازنــــیـــن

عاشـق عشـــق پاکــت

نازنیــــن نازنیــــن

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بغـــلـت تکـــیــــه گامـه

نازنـیــن نازنـیــن

قربــون شکـــل ماهـــت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

له له لا بیــــا تو بغــلـم فوری

له له لا کسی نیــســـت منــــمـــو تویــیـــم

له له لا وای همــــدمـم شدی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

له له لا میـشـه منــــو بغـل کنی

له له لا میــــمـونــــیــم منــو تو باهــم

نازنــیــــن میــــدونــی که هواتـــو دارم

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

له له لا تو فقــــط بخــــنــد واســــم

نازنیــــن رفــــتــــارات همه باحــالـن

متن آهنگ تو دلت یه دریاس از تهی و اندی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا