متن آهنگ تو نباشی هرچی که میخواد بشه از پازل بند

متن آهنگ تو نباشی هرچی که میخواد بشه از پازل بند

حتـــی فکـرشـم نکن

یه روزی جا بزنــــم

میـنــــویــسم امضا میــکــنـــم میـــمــــونم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

عاشــقی سخت خودم میـــدونــــم

تو کاریـت نباشــه بیــا سرتـو بذار رو شونــم

از خودم کم میــــکــــنـم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

که بهــت اضـافــــه شه

تو نبــاشی هرچــی که میـــخـواد بشـه

اصــلا بزار بشــــه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

در میــــام تو روی هرکی که بخـــواد یه

جوری با تو بد بشـــه

دنـیـــام شدی رفــت

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

واســـه قلــــب من بمون

تا رو به راه شم

آب جارو کنـم منـو که سر به راه شم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

خوش به حال من اگــــه مالــــه تو باشــم

دنــیــام شدی رفــــت

واســـه قلـب من بمـون

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

تا رو به راه شم

آب جارو کن منــو که سر به راه شم

خوش به حال من اگــــه مالــــه تو باشم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دنـــیــــام شدی رفـــت

خنـــدهـــات وقــتــــی بدن آب رو آتـــیش

وقتـی باشــی آســـمـون رو میــــشـه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

عشـق با حکـم تو آسون میــشه

وقتــی هم دســــت می ایـن بازی تهـــش صد هیـــچـــه

دنـیـــام شدی رفـت

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

واسه قلـــب من بمـــون

تا رو به راه شم

آب جارو کن منــــو که سر به راه شم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

خوش به حال من اگــه مالــه تو باشــــم

دنیــام شدی رفت

واسه قلــب من بمــــون

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

تا رو به راه شم

آب جارو کن منــــو که سر به راه شم

خوش به حال من اگـه مالــــه تو باشــــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

دنیـام شدی رفـت

دنـیــام شدی رفــــت

متن آهنگ تو نباشی هرچی که میخواد بشه از پازل بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا