متن آهنگ جذابیت و عشوه گری را بلدی از حامد همایون

متن آهنگ جذابیت و عشوه گری را بلدی از حامد همایون

یک پلـک بهـم زدی جانــم لرزیــــد

عشق تو به دیـــوانـه شدن می ارزیـــد

دل را به تو دادم که به من پس ندهـی

ای کاش جواب نامشخـص ندهـی

^^^^^

دیوانـه کنــــنـــده دلـــبــــری را بلــــدی

جذابـیـــت و عشـــوه گری را بلــدی

بیــچــــاره منـم که دل به دستـت دارم

با دست خودم به دام تو افـتـادم

^^^^^

ای عشــــق

اتـــفـــاق زیــبــــای جهانــم

ای عشــق

ای درد و بلـــای تو به جانم

^^^^^

ای عشــق

ای نام تو هر دم به زبـــانــم

ای عشــق

ای عشـق

^^^^^

اتـفــــاق زیــبــــای جهــانــم

ای عشـق

ای درد و بلــــای تو به جانــــم

ای عشـق

^^^^^

ای نام تو هر دم به زبــانــم

ای عشــــق

مشـکــــل پسنـدم

که تو را میـــپســـندم ای عشـق

^^^^^

تقـدیــر من باش

که به تو دل ببـنــدم ای عشـــق

ای عشـق

آمــدی و عطــــرت

^^^^^

همـــه جا را گرفـــتـــه انـگــار

خوشـــحـالم ای عشــــق

که تو کردی مرا گرفتار

گرفـــتــــار

^^^^^

ای عشــق

اتـفــــاق زیـبــای جهــــانــــم

ای عشـق

ای درد و بلای تو به جانـم

^^^^^

ای عشــق

ای نام تو هر دم به زبـــانـم

ای عشـــق

ای عشــــق

^^^^^

اتفـــاق زیــبـــای جهـــانـم

ای عشـق

ای درد و بلـای تو به جانم

ای عشـق

^^^^^

ای نام تو هر دم به زبـــانـــم

ای عشـق

متن آهنگ جذابیت و عشوه گری را بلدی از حامد همایون

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا