متن آهنگ حاضرم درد تو با عشق به تن و جونم بگیرم از معین

متن آهنگ حاضرم درد تو با عشق به تن و جونم بگیرم از معین

باشه هرچـی که تو میــخــــوای هرچـی باشه میــپـــذیـــرم

دستــــتو بزار رو قلبم بگو جونــــه تو نمــــیــــرم

باشـــه هرچــی که تو میـــخـــوای

اگه پای تو قراره پا روی دنــیـا بزارم

باشـه من حرفـی ندارم

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

حاضـــرم درد تو با عشـــق به تن و جونـم بگیـرم

پای ایــــن عشق بزار بمـیـرم

نمــیــــزارم ایــــن درد رو شونــه هام بزاری بری

نمیــــزارم این بغـض رو گونه هام ببـاری بری

تو که غیــــر آغـوش من خونـــه ای نداری بری

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

نذار با دل کنـدن سر دنــیـــای من ایــنـــجـــوری تمــــوم شه

واســــه من کاری کن نذار رویـای من اینــــجـوری حروم شه

دســــتــــتـو بزار رو قلــبم که از تو دل کنــــدم روزگاری قلــبم به روم بیاری

که بدونی چه بمونــــی چه نمـونــــی مونــــدگـاری

نمـیــــزارم ایـــن درد رو شونــه هام بزاری بری

🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸

نمــــیزارم ایـــن بغـــض رو گونه هام بباری بری

تو که غیــر آغــــوش من خونـه ای نداری بری

نذار با دل کنـدن سر دنـــیـــای من اینــجــــوری تموم شه

واســه من کاری کن نذار رویای من ایــــنـــجوری حروم شه

باشــــه هرچی که تو میخــوای

متن آهنگ حاضرم درد تو با عشق به تن و جونم بگیرم از معین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا