متن آهنگ حکم آنچه تو گویی من لال تو هستم از محسن چاوشی

متن آهنگ حکم آنچه تو گویی من لال تو هستم از محسن چاوشی

من جلــد تو هســتم بر بام تو هســتم

تو شمـس منــی من خورشیــــد پرستــــم

مغـارب همـــه انــــدوه انــــدوه غروبــت

ای قبـــلــــه ی مشــرق ثنـــا گوی تو هســتــــم

〰️〰️〰️〰️

ای نای گلویـت هم جام می داوود

حکــــم آنــــچــه تو گویـــی من لال تو هستــــم

گنــــجشـک گلویـــم شرح اســــت چو منــــصور

بر دار تو هســتــم غربال تو هســتــم

〰️〰️〰️〰️

بر دار تو هســتــــم غربال تو هســتــــم

حیـــران تو گردد آن کس که بدیـد

آن دم چو برفــتـی صد بار شهیـدت

میــــســوزم و نالــم چون آتش نمــــرود

〰️〰️〰️〰️

باز آی گلــــســــتان بر داغ عبــــیدت

ای طاق ثریــا طاقـت بنـمــــانده اســـت

ما را بســــتـان از ایــــن ولولـــه بازار

ای از سر لطــفـش خوش در تو دمـیــــده

〰️〰️〰️〰️

هر دم که تو خوانــدیم انــگــار نه انــگــار

ای سرمـه کشیـده روز و شب ما را

ای سر ببــریــده نشنــاخـتـه ما را

پایــــان بده جانــا این آمــــد و شد را

〰️〰️〰️〰️

راحـت کن و بســــتـــان این خوف و رجــــا را

ایـن خوف و رجا را

ای نای گلـــویــت هم جام می داوود

حکم آنــــچــــه تو گویـــی من لال تو هسـتــم

〰️〰️〰️〰️

گنـجشک گلویــــم شرح اســت چو منــــصـور

بر دار تو هســـتم غربال تو هســـتم

بر دار تو هســــتم غربـال تو هســــتم

متن آهنگ حکم آنچه تو گویی من لال تو هستم از محسن چاوشی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا