متن آهنگ خوشحالم ای پری رو مرا در خانه ی قلبت جا دادی از فرزاد فرخ

متن آهنگ خوشحالم ای پری رو مرا در خانه ی قلبت جا دادی از فرزاد فرخ

تا تورا دیدم و آنــــی دلــم را به دلت باخــــتـــم

چه رویاهـــایــی که با نگاهــــت در سرم ساخــتــم

من کویــــری خشـــک و سوزان تو باران شدی در قلــبــــم و جان دادی

خوشـــحـــالــم ای پری رو مرا در خانـه ی قلـبــت جا دادی

شاپـرک جان جان به قربــانـــت کنـم ای خوب خوبان

+-+-+-+-

مرا به صرف عشــق کردی تو مهــــمـان

بیا که رنــــگ چشـمـــت مرا دیــــوانـه کرد از تو چه پنـهان

شاپـــرک جان جان به قربـــانــــت کنــــم ای خوب خوبان

مرا به صرف عشـــق کردی تو مهـمــــان

بیا که رنــگ چشــــمــت مرا دیــــوانــه کرد از تو چه پنهــان

+-+-+-+-

آره این بود ماجرا دل بردی بی چونو چرا

به لکنــت افــتــادم من تا دیــدم تورا

زل زدی در چشم من

عشــق رسـیــد از تو به من

پیـــله کردی دور قلــــبم مجــــنـــون کردی مرا

+-+-+-+-

شاپـرک جان جان به قربـانت کنـم ای خوب خوبــــان

مرا به صرف عشق کردی تو مهـمــــان

بیـــا که رنــگ چشـــمـت مرا دیـــوانـه کرد از تو چه پنهـان

شاپــــرک جان جان به قربـانـــت کنم ای خوب خوبــان

مرا به صرف عشق کردی تو مهــمـــان

+-+-+-+-

بیــــا که رنــــگ چشــمـــت مرا دیــــوانـه کرد از تو چه پنــــهــان

متن آهنگ خوشحالم ای پری رو مرا در خانه ی قلبت جا دادی از فرزاد فرخ

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا