متن آهنگ خونمون وقتی بری خونه خرابم میکنه از روزبه بمانی

متن آهنگ خونمون وقتی بری خونه خرابم میکنه از روزبه بمانی

رفتــــنـــت نزدیـــکـــه چون دلـم آشــوبــــه

چون درســت چنـــد وقـتـه خیـــلـی حالـــت خوبــــه

دســــتـــمو نمـــیـــگــیــری یعــــنـی قلبـــت ایــنــجـا نیــســـت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

عشــق من خانومــــم درد تو ایــنــا نیــــسـت

بری چی میـــمونــــه برای من

آخــه من غیر خنـده های تو مگــــه چی دارم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو بگــــو

آخـه کی پای ایــن یکـی شدن همــــه دنــــیــاشـو داده مثـــل من

تو بگـــو تو بگـــو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بری چی میــــمونــــه برای من

آخــــه من غیـــر خنـده های تو مگــــه چی دارم

تو بگـو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آخــه کی پای ایـــن یکـــی شدن همـه دنیاشــو داده مثــــل من

تو بگـــو تو بگـــو

تو بری خاطــــرهات یک شبــه آبــم میکـــنـه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

خونمـــون وقــتی بری خونــه خرابــــم میـــکـــنـه

میــترســــم از ایــــن همـــه تنــهـایـی

از ایــــنــکـــه هرجـــا باشــی اینـجـایــی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

میــــتــرســــم

بری چی میـــمــــونه برای من

آخـــه من غیـر خنده های تو مگـــه چی دارم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو بگو

آخــــه کی پای ایـــن یکــی شدن همــــه دنیــاشــو داده مثل من

تو بگـو تو بگـو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بری چی میــمــــونــه برای من

آخه من غیـر خنـده های تو مگــــه چی دارم

تو بگــو

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آخــــه کی پای ایـــن یکـــی شدن همــه دنـیــاشـــو داده مثـــل من

تو بگـــو تو بگـــو

متن آهنگ خونمون وقتی بری خونه خرابم میکنه از روزبه بمانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا