متن آهنگ داره جاذبه هوای بندر از تی ام بکس

متن آهنگ داره جاذبه هوای بندر از تی ام بکس

ناز داره چه وای

قر کمرش کشــتـه منو وای

زیـر چشــــمــی هی منـــو میـــپـــاد

منــــم می دونـم که منـو می خواد

امــــیــن بم می گه تنـد نرو زیــاد

^^^^^^^

بشــــیـــن تو بکـس تا خودش بیـــاد

آخ چقـدر فاز داره هر چی لازمه ایــــنــجـا حاضـره

داره جاذبــــه هوای بنــدر

آره می ارزه صد تای لنـدن همه شیــکــر و قنــــدن

دیـگه جا ندارم توی قلبـم پس بهـــت می گم

^^^^^^^

دختــر بندر نازه والا همــــگـی بگــــیــن ماشـااللـه

زلــفـای حنــایی داره

تو نگـاش چه حالی داره

یه تنــه بلوری داره

توی شب غروری داره

^^^^^^^

هی صدای دریـا صدام کن تو هر سال

کنـارت هســـتم بر پا که بزنــم از اون حرفا

عشقـم برات شد یک رود

خونـــه ساخت برات خیـــلــــی زود

خاطـر خواه برات خیــلـــی بود

^^^^^^^

ولـی قدرت انـــتـخابـــت خیـــلــی خوب

تشـــخـیـــص داد که من یکــم نگــرفتـــی منو دست کم

پس دســـت من گرفت دســـتتو رو که بریــــم جلو

نیـــســـت برا من کسـی لنـــگــه ی تو

ابزار من تو ایــن جنــگ و هول

^^^^^^^

دادن همــدیــــگـــر و پس نگـاه من هســــتـش رو تو

وای وای دخــــتر بنـــدر منــــو جادو کرده

آی وای منــو کشــــتــه

مخ و جارو کرده آی وای وای

دخــتــــر بنـــدر منـــو جارو کرده

^^^^^^^

آی وای وای منو کشـتــه

مخمـو جادو کرده

نمی دونــــم چی شد

کجــــا رفــت ایــــن دخـــتـره دیـدمــــش از اون دورا

داشتـم می رفتــــم ماهیـــگـیــــریـــو دیـــدمــش تو راه

^^^^^^^

دیــدمــــش تو راه وای وای فرشــــتـــه بود والــا

دارم می میرم حالـــا می خوام ببــــیـــنمش بهــــش بگـــم

عاشــــقـش شدم و دل تنــگ منو داره می میــره می خوام

ببیـــنـــمــــش دوباره

ببـــرمـــش پیـــش ننــه بگم

^^^^^^^

مامـــا ایــــن زنــــه منـــه آخ بخـــوای نخــــوای مال منـــه آخ

وای وای دخـــتـر بنــــدر منو جادو کرده

آی وای وای منـــو کشـته مخ و جارو کرده

دخـــتـر بنــدر نازه والـا همــگــی بگـــیـن ماشـاالـه

زلــــفــــای حنایـــی داره تو نگاش چه حالــی داره

^^^^^^^

یه تنـه بلـوری داره توی شب غروری داره

خلـیج فارس کشـــور جنـوبــــی هاش خوشــــبــــخـت تر

کنـار ساحــل دریـــا دل و به هم می بنـــدن

به ساز تنـــبــــک و تنــبــور با هم دیگه می رقــصــن

با یک نگـاه عاشـق می شن به هم دیگـــه می خنـدن

^^^^^^^

شب تو بنـــدر همـــه جمــعـن همـــه شادن و نیــسـت غم

دسـتا بالـا همـــه دســت دخـت بنـــدر بیا برقــص

دخــــتــر بنــدر نازه والا همــــگـی بگــیــن ماشـــاالــه

زلـــفــــای حنایـی داره تو نگــاش چه حالــی داره

یه تنــــه بلــوری داره توی شب غروری داره

^^^^^^^

خوشـــگل خانــوم عشــقــتـــو حروم

نکــن واسـه کســـی که دوســت نداره

بیــــا بشــــمـــریــــم ستــــاره لب دریا تک و تنهــا

نمون ایـــنـــجا دستــــتــــو بده و باهـــام

دخــــتـــر بندر منـــو جادو کرده

^^^^^^^

آی وای وای منـــو کشتـــه

مخـــمو جارو کرده

متن آهنگ داره جاذبه هوای بندر از تی ام بکس

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا