متن آهنگ دستامو بگیر از تنهایی درام از مهدی احمدوند

متن آهنگ دستامو بگیر از تنهایی درام از مهدی احمدوند

سلـام چقــد آشنایــــی برام

دسـتــــامو بگــــیـــر از تنــــهــایی درام

نمــیـدونی من عاشــق توام

من کنار تو توو آتــیــشــــم

〰️〰️〰️〰️〰️

اصـلـا انــــگـــار نه انــــگـــار زمـسـتـونــه

آدم خوبـــا با دیــوونـــه

ولی زمــــســـتــــون پشـــت زمــــســـتــــونه

من عاشــــق توام

〰️〰️〰️〰️〰️

دنــــبالــــت دویــــیـــدم تا پیـدات کردم

دنـبــــالت دویـــیـدم تا پیــــدات کردم

بعــدش زل زدم بهـت انـــقــدر نگاهـــت کردم و

رنـگـم پریـد تا صدام کردی

〰️〰️〰️〰️〰️

آخـــه با ایـن دل بی صاحــاب تو چی کار کردی

بگــــو توو فالــم افـتــادی

بهـمنـــی کم حرف هفــتادی

آره فقــط تو قلـق دلـمو بلـــدی

〰️〰️〰️〰️〰️

ای دیـــوونـه من حالــــم با حالــت میزونــه

هر کی عاشـــق باشــــه میـــدونه

حالم چه حالـــیــــه

این حالــــی که دارم نیــســت عادی

〰️〰️〰️〰️〰️

الــــآن که روبــــروم ایـسـتـــادی

انگـار خیــــالــیـــه

نمیــدونــــی چقدر صبـــر کردم

مال خود خودم باشــــی تو

〰️〰️〰️〰️〰️

هی میــگــــفـــتــم که عیـن خودم حست باشه کاشــکــــی تو

نمــیــــدونی من عاشق توام

نمـــیــــدونــــی چقــــدر دوس دارم الـــآن بگـــی بیـا مال هم باشیــــم

دوس دارم فال بگــــیرم باهــات و دور هم باشـیم

〰️〰️〰️〰️〰️

نمیـدونـی من عاشــق توام

دنــبـالت دویـــیـدم

دنــبــــالـت دوییــدم تا پیدات کردم

بعـدش زل زدم بهت انــــقـــدر نگاهــت کردم و

〰️〰️〰️〰️〰️

رنــگــــم پریـد تا صدام کردی

آخــه با این دل بی صاحاب تو چی کار کردی

بگـــو توو فالم افـتادی

بهـــمــنی کم حرف هفــتـادی

〰️〰️〰️〰️〰️

آره فقــــط تو قلق دلــــمــو بلدی

ای دیـــوونــــه من حالـــم با حالـــت میــــزونــه

هر کی عاشــــق باشــــه میدونه

حالـــم چه حالیــه

〰️〰️〰️〰️〰️

ایـن حالـــی که دارم نیــــست عادی

الآن که روبــروم ایــــســتــادی

انگــار خیــالـــیــــه

متن آهنگ دستامو بگیر از تنهایی درام از مهدی احمدوند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا