متن آهنگ دلتنگی یعتی تو یعنی از شاهین بنان

متن آهنگ دلتنگی یعتی تو یعنی از شاهین بنان

وســطـــای شب دلـم میـشــه

صبح تا پا میشـــم دلـــم تنـگـــه میـشــه

بارون که میشـه اصلــــا همیشـه

دلـم تنــگ میشــــه واســــه تو

+-+-+-+-+-+-+-+-

دوتــا عاشـقــو وقـــتـــی میــبـیــنـم

هرجـــا که میرم هر جا میـــشــیــــنــم

وقــــتــــی خوشــــحـــالـم وقــــتــــی غمــگــیـنم

دلـم تنـگـــه میـــشه واســه تو

+-+-+-+-+-+-+-+-

دلـتـنــگــــی یعــــتـی تو یعـنی

من یعـنــی من و تو بی هم

میــــمــــیـــریـــم ببـیــــنیـم کســیــــو به جای

هم بیــا تا بگــــیری غمـو از صدای من

+-+-+-+-+-+-+-+-

دلـــتـــنگـــی یعــتی تو یعـنـــی

من یعـنـی من و تو بی هم

میـــمـــیـریــــم ببــینـــیــــم کسـیــــو به جای

هم بیــــا تا بگــیـــری غمو از صدای من

+-+-+-+-+-+-+-+-

تکــــسـت آهـنگ دلـتنـــگــیشــاهـیـــن بنــــان

زنــدگـــی منـی زنــدگـــیمی زنــدگـــی

که میدونــی یعـــنـــی چی

یکــی منــــمو یکــی تویــیـــو

+-+-+-+-+-+-+-+-

یک بدون یکــی میــــشه هیـچـــی

دلـــتنـگـی یعــتـــی تو یعنـی

من یعــنی من و تو بی هم

میمـــیــریم ببــــیــنــــیــــم کسـیـــو به جای

+-+-+-+-+-+-+-+-

هم بیـا تا بگیری غمـو از صدای من

دلـــتنگـی یعــــتــــی تو یعــــنــــی

من یعــنـی من و تو بی هم

میمــیریــم ببــــیـنـــیـم کســـیـــو به جای

+-+-+-+-+-+-+-+-

هم بیـــا تا بگــــیــری غمـــو از صدای من

وســـطای شب دلـــم میشــه

صبـح تا پا میـــشم دلــــم تنــگـه میــــشـــه

بارون که میــــشه اصــــلا همیــــشه

+-+-+-+-+-+-+-+-

دلــم تنگ میــشه واسـه تو

دوتــا عاشـــقــو وقــــتی میــــبـیــنم

هرجـــا که میـــرم هر جا میشــــیـنـم

متن آهنگ دلتنگی یعتی تو یعنی از شاهین بنان

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا