متن آهنگ دلم میگه زنگو بزن منطق میگه دوست پسرش از امیر تتلو

متن آهنگ دلم میگه زنگو بزن منطق میگه دوست پسرش از امیر تتلو

دلــــم میــــگــه تنـــها شدی مغـــز میــــگــه گور پدرش

دلـــم میـــگه زنـــگـو بزن منــــطـــق میـــگه دوســت پسرش

دلـم میـــگه مال خودتـه مغـــز میـــگه ولی نه دیگه

صورتم شکــــسـتــــه شده هر کی دیده منـــو اخــــیـــرا میـــگـــه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ایـن دل دیــوونه میــگــه برو ولــــی

نمـیـدونــه ایـن راه هارو رفــــتـــمو دیــــگــــه نمـــیــــتـــونــــم بمــــونـم

با یکـی مثــل ایــــنــــو ایـن ادا و ترفنـد

دلم میگــه برو ولی منـــطــــق میگــه دیــــگــــه من بریدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

میــگــه ته خط رســیــدم

دیـــگـه بســه مثــــه تو دیــدن

ایــــن دل دیــــوونـه میگه برو ولـی

نمـیـــدونـه ایــــن راه هارو رفــتـــمــو دیـگــــه نمــــیـتونــم بمونــــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

با یکــــی مثــل ایـنــو ایـن ادا و ترفــــند

دلــــم میـگـه برو ولـــی منــــطـق میـگـه دیــــگـــه من بریدم

میـگـــه ته خط رســــیــدم

دیگه بســــه مثــــه تو دیدن

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ایــــن دل دیـــوونـــه میگه برو ولــــی

نمـــیدونه این راه هارو رفــــتــــمــــو دیــــگــــه نمــــیتــــونـــم بمــونــم

با یکی مثــــل ایـنــــو ایـــن ادا و ترفــــنــــد

دلــم میگـه برو ولــی منطـــق میگـه دیـگـه من بریـــدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

میــــگـــه ته خط رســــیــــدم

دیگـه بســــه مثــــه تو دیـــدن

تنهــــایی یه شب دو شب نیست

عاشقـی یه روز دو روزه

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

زیادی حرصــــشــــو خوردی حقــــتــــه دلــت بسـوزه

زندگـــی حکم و پاســـور نیـسـت

که بخـنـدی بگـی خشتــــه

تا یه عمــــری مونـدگـــاره زخــم رفتــــارای زشـــتــــت

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ایــن دل دیــوونــــه میــگـــه برو ولــــی

نمــیــدونه این راه هارو رفــتـــمــو دیـگـه نمیتـونـــم بمــــونــم

با یکـی مثــل ایــــنــو ایـــن ادا و ترفـــنــــد

دلـــم میـگه برو ولـــی منـــطق میـگه دیـگــه من بریدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

میـــگه ته خط رســـیــــدم

دیـگــه بسه مثــــه تو دیــدن

اونــی که صورتــــش مثـــل فرشـتــــه ها بود یه قلـــب آهنــــی داره

اونــــی که سوژــــه ی دامه همه نوشتــه هام بود بدونــــه این آخــــریـــن باره

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

اونــــی که میــزد و میــــبـرد تنـــهـا سلـاحش دل مهـربــون من بود

اونـی که فکــر میـکــــنه زرنگــــه بدونــه مثــــل من توی ایـــن زمــونـه کم بود

ایـن دل دیــوونــه میـــگه برو ولــــی

نمـیـــدونه ایــــن راه هارو رفـتـــمـــو دیــگــه نمیـــتونـم بمــونــم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

با یکی مثـــل ایـنـــو ایــن ادا و ترفــــنـد

دلــــم میگــه برو ولـــی منــطـق میگــه دیـگه من بریــدم

میــــگه ته خط رســــیــــدم

دیـگـه بســــه مثــــه تو دیـدن

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ایــن دل دیــوونـه میگـه برو ولــی

نمــیدونـه ایــن راه هارو رفتـــمـــو دیـگــــه نمـیـــتونم بمــونـم

با یکی مثل ایــنـو ایــــن ادا و ترفـند

دلم میــــگـه برو ولی منــطـق میــــگـه دیــــگـــه من بریدم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

میــگـه ته خط رسـیــدم

دیــــگــــه بسـه مثـه تو دیـدن

متن آهنگ دلم میگه زنگو بزن منطق میگه دوست پسرش از امیر تتلو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا