متن آهنگ دلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنه از فرزاد فرخ

متن آهنگ دلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنه از فرزاد فرخ

من به تو فکــــر میـکـــنـــم هر روز هفـــتـه رو

از تو خواهــــش میـــکنم از پیــــش من نرو

دلـــم همــش واســه تو داره هی چنــگ میزنـــه

این صدای قلـــبـمه که داره آهنــــگ میـــزنـه

🎧🎧🎧🎧

وای خنـــدیـــدنـت یهـــو رنــــجــیدنت

بوی عطــر پیـرهنــت هر روز تو رو دیـدنــــت

دیوونه تر میــــکــــنـــه منــو وابسـتــه تر میــــکــــنـــه منــو

رویـــای من

🎧🎧🎧🎧

تو مال منــــی قلـــبــمـو میـبـــری

بگــــو تا کی کجــا دلـو میــــخـوای ببـری

تو مال منی قلــبــــمــو میــــبــــری

بگـــو تا کی کجا دلـو میـــخـوای ببــری

🎧🎧🎧🎧

تو با ایــــن چرب زبــــونــی هوش از سرم میـپـرونـی

هی منو میـتـــرســـونــی قلـبــــمو میـــلـرزونی

دل فقـط با توه حرف من با توه

رویـــای من

🎧🎧🎧🎧

تو مال منـی قلبــمـــو میـبـری

بگــو تا کی کجـا دلـــو میــــخوای ببــــری

تو مال منــــی قلبـمـــو میـــبری

بگــو تا کی کجـا دلـــو میــخـــوای ببــــری

🎧🎧🎧🎧

تو مال منــی قلبــمـــو میــــبری

بگـو تا کی کجـــا دلـــو میــخـــوای ببری

تو مال منـی قلـبمــو میـبـری

بگــو تا کی کجــــا دلـو میـــخـــوای ببری

متن آهنگ دلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنه از فرزاد فرخ

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا