متن آهنگ دل به دل راه داره هرچی میخوام این چشما داره از علیرضا طلیسچی

متن آهنگ دل به دل راه داره هرچی میخوام این چشما داره از علیرضا طلیسچی

سرتو خودم مونــــدم چرا گیرم

من دارم با احــــســاســـم کجــا میـرم

ایـنـــطــــوری نبــــودم من

ایــــنطــــوری نبــود خنـده ام

من واســــه تواز همه یهـــو دل کنـدم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دل به دل راه داره دیدی قلبـت هنـوز جا داره

ایـن شهر یه زیــبــــا داره که گیـــرشــم من آواره

دل به دل راه داره هرچــــی میــخــــوام ایــن چشـمـا داره

آروم نمـیـگـــیــــره یه سرو هزارتـا سودا داره

رفـــت قلـبم ضعـــف کردم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

واسـه خنــــدت عشــــقــــم بس که شیــریـــنی

میــخــنــــدم دل کنــــدم ازهمـــه از قلـــبـــم کاشـــکی ببـیـــنی

آخـه چشـــمـات دیـوونـه خونس

آخه دیــــوونه دور از تو که نداریــــم اصـــلـا نمـیــــشــه

تو نمــیــخــــوای جداشــــی تو که یدونـــه باشـــی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

بمــــونی واســه قلـــبـم همــــیشــــه

دیـــوونه ی دوســــت داشتــنــی از دلم کاش نری

خواسـتــــی کم باش ولی باش

دیــوونــه میــــخـــوادت دلم میـفـته کارت به من

راضـــی نشـــی کاش برم کاش

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دیـوونــه ی دوست داشـتـــنـــی از دلـــم کاش نری

خواســتــی کم باش ولی باش

دیـــوونه میخـــوادت دلــم میفــتـــه کارت به من

راضــی نشــی کاش برم کاش

رفت که بره

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ایـنـدفعه فرق میکـــرد با هردفــــعــــه گره

عشـــق دلی

اون که ما نشـــستیـــم پاش خیــــلی حرفـــه بره

کاشـــکـی بشه یکی واســـه ی مام از خوشیــــش دســـت بکــــشه

بشــــه که ما انقــــدی بهــش خوبــی بکنــیم که خســتـه بشــــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

آی دل خودم وای

ایــــنا میــــخــــوان دورت بزنـــن ساده ای توام

میــــانــو بعـد میــــرن توام نگــاه نمــــیـــکــــنــــن

نگـــاه نمـــیــکــــنن وااای دل خودم وااای

مثه همه ایــــن آدمــا دورت انــــقـد پرن

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

که تا یکی از راه برسه عاشـقــش شدن

عاشـــقــش شدن

رو تو گیـرم رو کســی نیـــســــتـــم

ولــی هیــــچــی تو دلــــم نیــــست

تو دلــم جزتــو کسی نیست نه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تو دلـــم نیســتی بفـــهــمی

رو هوا میبـرنـت بس که نمــــک داری

ولی من عاشـقتم خب مگه شک داری

من سخـــت گیــــرم ولــــی سخـــت میـــرم

تو نباشــو ببیــن چجوری میـــمـــیـرم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

قلـبــــم گیـــره خوبــیم ایــــنــــه که تو دنـــیـــا فقط روی تو گیــــرم

من سخـــت گیــرم ولی سخـــت میـــرم تونـــبـــاشــو ببــــین چجــوری میمیـــرم

قلــبــــم گیــــره خوبـیم ایــــنـــه که تو دنـــیــــا فقــط روی تو گیـرم

روی تو گیــرم

نشــون به اون نشــونی خوبــشـونــــی

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

میکشــونـــی دلو هرجـا بخـــوای

تو دلـــربـــایی کاش یجـوری میــشــــد که بتــونــی با دلــــم راه بیــــای

اگــه حرف حرفـــه خودمــه از قصده

که همـــه دنـــبــــالـــتــن ایــــن رابـطـــم چشـــم نخـوره

توی ایـــن شهـــر شلــــوغ آدم بد خیـلــــی پره

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

ای دل غافــل چیکـــارکـردی تو با دل

که دیـــگــه عقـــلـمـو کامـل دادم از دسـت

ای دل غافل بکـــش منـت عشــقــــو

بفهمـون به دلــــش تو یه چیـزیـــت هســت

یه چیــــزیــت هســـت

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

درســـت تویــــی

که تونـــسـتـی منــــو درسـت کنـــی

دیــــگــه هیــچـی تو دلــم بجزتـو نی

بجز تو نی

تو قلـبــــمـــی عشق من شدی خودت بخـــوای نخـوای

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

عشــــق من فقــط خودت به من میای

به من میـــای

خودت ماه انـــقــد ماه نی که تو انـــقــد ماهـــی

دیــــگه هیچــــی برام جز تو نمــیــــشــــه

میــــمیــرم من بی تو توی قلـــبـــمــی تو

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

یکـــی چقــــد میــتونــه زنـدگـــی شه

زنــــدگــــی جونـــم من بدون تو یه لحظـه هم تو نمـــیتـــونــــم

قبــــل تو یادم نمــــیـــادش نمــیــــدونم

تو منـم عیــن خودت کردی که دیـوونـم

که دیـوونــم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

زنــدگی جونم من بدون تو یه لحظه هم نمـــیتــــونم

قبــل تو یادم نمــیـــادش نمـــیـــدونــــم

تو منــــم عین خودت کردی که دیـوونـــم که دیـوونـــم

متن آهنگ دل به دل راه داره هرچی میخوام این چشما داره از علیرضا طلیسچی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا