متن آهنگ دل دل دلی دلی از پازل بند و حمید هیراد

متن آهنگ دل دل دلی دلی از پازل بند و حمید هیراد

دلــــی دلــــی

دلــی دلــی

دل دل دلــــی دلــــی

چشـم تو خواب میـرود یا که تو ناز میــکنی

پلک نزن جان جهــان شبـم دراز میکـــنــی

〰️〰️〰️〰️〰️

هم نظــــری هم خبری هم قرمان را قمــــری

هم شکــر انـــدر شکــر انـــدر شکــر انـــدر شکــری

تو معـشـــوقه ی دیــــوانــه پر شور و شرم باش

فقــــط یار منــو یار منــو یار خودم باش

تو لیــــلـای دل آرام منـــو بال و پرم باش

〰️〰️〰️〰️〰️

فقط یار منـو یار منـو یار خودم باش

تو معـشــوقـه ی دیــــوانــه پر شور و شرم باش

فقط یار منـــو یار منـــو یار خودم باش

تو لیــــلــای دل آرام منـــو بال و پرم باش

فقط یار منــو یار منــو یار خودم باش

〰️〰️〰️〰️〰️

ای جان ای دلــی دلــی

دل دل دلـی دلـی

ای جان ای دلــی دلــی

دل دل دلـی دلـی

یار من دل شیــدای منــو بگـیـــر ببر آســمــــون

〰️〰️〰️〰️〰️

یار من دل مجــــنــــون منـــو کنـار لیلــــی نشـون

یار من دل شیــــدای منـــو بگــــیـــر ببـر آسمــــون

یار من دل مجنـــون منــــو کنار لیــلــــی نشـون

تو معـــشـوقــه ی دیـوانــــه ی پر شور و شرم باش

فقــط یار منــــو یار منــــو یار خودم باش

〰️〰️〰️〰️〰️

تو لیلــــای دل آرام منـــو بال و پرم باش

فقـط یار منـــو یار منـــو یار خودم باش

تو معـــشــــوقــه ی دیــــوانه پر شور و شرم باش

فقـط یار منـو یار منـو یار خودم باش

تو لیــــلای دل آرام منــــو بال و پرم باش

〰️〰️〰️〰️〰️

فقط یار منــــو یار منــــو یار خودم باش

ای جان ای دلــــی دلــــی

دل دل دلــــی دلــــی

ای جان ای دلـی دلـی

دل دل دلـی دلـی

متن آهنگ دل دل دلی دلی از پازل بند و حمید هیراد

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا