متن آهنگ دل و دل دادم و قلبمو این دل ساده مو تو نکشی پا تو پس از سامان جلیلی

متن آهنگ دل و دل دادم و قلبمو این دل ساده مو تو نکشی پا تو پس از سامان جلیلی

بعـد از من دنــــیـــا به کامتــه پس من چی

میـــگــــن که یه کی کنــارت هســــت من چی

هنــوزم من دوتــا دوتــا دارم از هرچـــی

تا کی پس خدا خدا کنــــم آخـــر چی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دل و دل دادم و قلـبــمو ایــــن دل ساده مو تو نکـــشــــی پا تو پس

رد ندی رد کنـی قلـبــمـو آخـه ایــن دیــوونه با همــه چی با تو هسـت

دل و دل دادم و قلـبـمــــو ایــــن دل ساده مو تو نکـــشــی پا تو پس

رد ندی رد کنـی قلــبـمــــو آخـــه ایـــن دیــــوونــه با همـه چی با تو هســــت

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

رفـــتـی من دیوونه رو ترکــم کردی

گفـتـم بمـــون سر خم کردی

گفــــتـــم برو خسـتــه ام کردی

تو کی منــو درکم کردی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

تو فقــط حرف بزن بگــو به من چتـــه

اینــکه دوســت دارم خیلـی به نفعــــتــــه

من با عشــــق همــــون نگــــاهت و می خوامـش

دل و دل دادم و قلـبــمـــو ایــــن دل ساده مو تو نکـــشی پا تو پس

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

رد ندی رد کنـی قلـبمـــو آخــــه ایـن دیــوونــه با همـــه چی با تو هســت

دل و دل دادم و قلـــبـمــــو ایــن دل ساده مو تو نکــــشــــی پا تو پس

رد ندی رد کنـــی قلبــــمـو آخه ایـن دیـــوونه با همـه چی با تو هســـت

متن آهنگ دل و دل دادم و قلبمو این دل ساده مو تو نکشی پا تو پس از سامان جلیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا