متن آهنگ دنیای بعد از تو مرا از توبه آورده ببین از ایی هام

متن آهنگ دنیای بعد از تو مرا از توبه آورده ببین از ایی هام

بی من کجــا رفـت

آهه سردی میکشــــم از رفـــتنــش

آخــر چرا رفــــت

******

بی من کجــا رفـــت

آشنــایه من غریــبـانه میــان جاده ها رفــت

بد به حال چشــم من امشـــب اگر آرام ببارد

******

موجــم از طوفــان تو حال مرا دریا ندارددریـــا ندارد

دنـیای بعـد از تو مرا از توبــه آورده ببـــین

از تو برای قلـبــه من دیـوانگــی مانـــده همــیـــن

******

عشق مرا از من نگیــــری

دنیـای بعـد از تو عجــب جای غم انـــگـــیـزی شده

دورم کن از این گوشــه گیری

******

دنـــیــــای بعد از تو مرا از توبــه آورده ببـــیـن

از تو برای قلــــبـــه من دیــوانــــگــی مانـــده همــیـــن

عشق مرا از من نگیــری

******

دنـیــای بعــــد از تو عجــب جای غم انــگـیــــزی شده

دورم کن از ایــن گوشه گیــــری

دوری از من

******

بیــن ما حتــــی اگــــر ایـــن فاصــــلــه یک ذره باشـــد

درد بزرگیـــست

عشـــق تو در غربـــت خانـــه رهـایــــت کرده باشــــد

******

بد به حال چشــم من امـــشــب اگــر آرام ببــــارد

موجــــم از طوفـان تو حال مرا دریــا ندارد دریــا ندارد

دنــــیای بعد از تو مرا از توبــــه آورده ببیـــن

******

از تو برای قلــبــــه من دیــــوانــــگــــی مانــده همیـن

عشـــق مرا از من نگــیـــری

دنیــای بعــد از تو عجـب جای غم انگـیــزی شده

******

دورم کن از ایــــن گوشـه گیری

دنــیــــای بعــــد از تو مرا از توبـه آورده ببــین

از تو برای قلــبـــه من دیـــوانــــگی مانده همـیــــن

******

عشــــق مرا از من نگــیــــری

دنـیــــای بعـد از تو عجــب جای غم انگــیــزی شده

دورم کن از ایـــن گوشه گیری

متن آهنگ دنیای بعد از تو مرا از توبه آورده ببین از ایی هام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا