متن آهنگ دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه از داریوش

متن آهنگ دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه از داریوش

اگـه یه روز بری سفـــر بری زپـــیــشــم بی خبـــر

اسیـــر رویــاهــــا می شم دوباره باز تنــــهـــامــی شم

به شب می گم پیــشـــم بمــــونــه به باد می گم تا صبـح بخـونـه

بخـــونـه از دیــــار یاری چرا می ری تنـهام می ذاری

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

اگـه فرامـوشـم کنـــی ترک آغــوشــــم کنـــی

پرنـده دریا می شم تو چنگ موج رهـــا می شم

به دل می گم خوامـــوش بمــــونه میـــرم که هر کســی بدونـــه

می رم به سوی اون دیـــاری که توش من رو تنــهـا نذاری

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

اگــــه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنــــه

دوباره باز غمــــت بیــاد که منــــو مبـــتـلـــا کنـــه

به دل می گم کاریـش نبــــاشه بذاره درد تو دوا شه

بره توی تمـوم جونـم که باز برات آواز بخـونـم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

که باز برات آواز بخـــونــــم

اگــــه بازم دلــــت می خواد یار یک دیـــگــــر باشـــیم

مثــال ایوم قدیم بشیـنـیـم و سحــر پاشــیــــم

باید دلــت رنــگـــی بگـــیره دوبــاره آهــــنــــگی بگـــیره

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

بگیـــره رنــگ اون دیــــاری که توش من رو تنـــها نذاری

اگـه می خوای پیـشـم بمــونــی بیـــا تا باقــی جوونـی

بیـا تا پوســت به اســــتـخــــونـه نذار دلـم تنـهـا بمـــونـه

بذار شبــم رنـــگــی بگــــیـره دوبـــاره آهــــنــگـی بگــــیـره

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

بگـــیــره رنــگ اون دیــاری که توش من رو تنـــهـا نذاری

اگـــه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنــه

دوبـاره باز غمـــت بیــاد که منــو مبتـلــا کنـــه

به دل می گم کاریــش نبــــاشــــه بذاره درد تو دوا شه

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

بره توی تموم جونــــم که باز برات آواز بخـونـم

اگـه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنـــه

دوبـــاره باز غمـت بیـــاد که منــــو مبــــتــلـــا کنـــه

به دل می گم کاریش نباشــــه بذاره دردت جا به جا شه

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

بره توی تمـــوم جونــم که باز برات آواز بخونـــم

که باز برات آواز بخونم

که باز برات آواز بخــونــــم

که باز برات آواز بخــونـــم

متن آهنگ دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه از داریوش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا