متن آهنگ دور هم می گشتیم اما از بابک جهانبخش

متن آهنگ دور هم می گشتیم اما از بابک جهانبخش

خوش باشـــی هر جا که هســتـــی

تویه ایــن گردش تقــویـــم

ما یه جاهـایــــی حریــفـه

جبــــر زنـدگی نمـــیـشــــیــــم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

دور هم می گشـتـیــم امــــا

تو جهــــان های موازی

نرسـیـدن منــطــقـــی بود

ته ایــن دیـــوونــــه بازی

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

خوش باشــی هر جا که هســــتـی

یادتـم هرجــــا که هسـتم

من به رومــم نمـیـــارم

که چقـدر بی توشکــســـتـم

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

جنــگــــل از بیــــرون قشـــنــگـه

از توکــه چنـد تا درخــتــــه

اون که محـکم باشــی امـا

از درون بخـشــکــی سخــتــه

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

با توتــقــدیــــرم گره خورد

با یه مشــــت امــــا و ای کاش

بعــــد من مراقـب اون

خنـده های لعنــتیــت باش

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بعــــد من فکر خودت باش

غصه رسـم روزگـاره

ما چه باشــیـــم چه نباشــیـــم

زنـــدگــی ادامه داره

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

واســـه ما گذشـــتــن از هم

یه مســــیـر ناگـــزیر

امـــا هیچـــکی جای مارو

تو دل هم نمــیــگـــیــــره

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

آدمـــهــا به مهـربــونــــی

خیـلـــی زود وابـســـتـه میـــشـن

آدمـــای تنـها زودتر

ساده تر شکــســــتــــه میشـن

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

شکـسـتــــه میـشــن

شکســـته میــــشن

با توتــــقــــدیـرم گره خورد

با یه مشت امـا و ای کاش

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بعـــد من مراقـب اون

خنــده های لعـــنتـیــت باش

بعد من فکـــر خودت باش

غصــه رسم روزگـاره

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ما چه باشیــــم چه نباشیــــم

زنــــدگــــی ادامــه داره

با توتـقـــدیـرم گره خورد

با یه مشـت امــا و ای کاش

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

بعــد من مراقـــب اون

خنـــده های لعـنـتــــیـــت باش

بعد من فکـر خودت باش

غصـــه رســــم روزگاره

🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧

ما چه باشــــیـم چه نباشــــیـم

زنــدگـــی ادامـــه داره

متن آهنگ دور هم می گشتیم اما از بابک جهانبخش

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا