متن آهنگ دوست دارم آخه چرا دلم سنگ نمیشه از بهنام بانی

متن آهنگ دوست دارم آخه چرا دلم سنگ نمیشه از بهنام بانی

بد شدی با من رفــــتــی که چی شه

تو نگفـتی بری میمـــونـــه دلـم پیــشـت

فکـــر نمــــیــــکــردم حسـت عادی شه

بشه بارون چشـام هوای دل ابـری شه

صد سال یه بارم کســی مثــــل من عاشــــق نمــــیــشـــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دوست دارم چطــــور دلـت واسم تنـگ نمـــیــشـــه

دوســــت دارم آخـه چرا دلــم سنگ نمیــــشــــه

دوسـت دارم

آره دوسـت دارم

صد سال یه بارم کســــی مثل من عاشـــق نمــیـشه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دوســـت دارم چطور دلــت واســـم تنـــگ نمـیــشـه

دوســت دارم آخــــه چرا دلم سنگ نمــیـــشــــه

دوســــت دارم

آره دوســــت دارم

بد شدی با من منـه دیــــوونـــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

منـــی که حالم بی تو داغونــــه

همــــه میـگـفـتـن پات نمــــیــمونـه

دیـــدی پات مونـدم من دیــــوونـه

صد سال یه بارم کســــی مثل من عاشـق نمـــیــــشــه

دوسـت دارم چطـــور دلــــت واســـم تنـــگ نمیشـه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دوست دارم آخــه چرا دلــم سنگ نمیـشـه

دوست دارم

آره دوست دارم

صد سال یه بارم کسی مثـــل من عاشـق نمـیشـــه

دوســت دارم چطــــور دلــــت واســم تنـگ نمیــشـــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

دوسـت دارم آخه چرا دلــم سنــــگ نمــیشه

دوســت دارم

آره دوســت دارم

متن آهنگ دوست دارم آخه چرا دلم سنگ نمیشه از بهنام بانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا