متن آهنگ دیدی پاییزو بو نمو حس میکنی خیسی گونمو حس میکنی از معین زندی

متن آهنگ دیدی پاییزو بو نمو حس میکنی خیسی گونمو حس میکنی از معین زندی

دیــــدی پایـیزو دیــــدی پایـیزو

دیـدی پایـیــزو بو نمــو حس میـــکــنــی خیــــســـی گونمــو حس میـــکــنــی

تنـــهـــاییـتــو باهـــام نصــــف میکنـــی

دیـــدی دوتـــا چشم بارونـمـــو قدم زدنـــای آرومـمــــو

یادتــه بهت میگـفــــتــــم خانـومـمـو الــــان کجـــایـــی که داغونـــمو

*-*-*-*-*-

اوه دیـــدی چقــــدر سرده دســت همه کسـی به کسـی نمـــیــگـه گرمـه دمـت

درد ما شده درده همـــه دل عاشـــقــا شده انــــبار غم حیـــف

چرا بارون بنــد نمـیـــاد من دلـــم آتـــیــــشــه فنـــدک نمـیخـوام

نگــاه چقــدر شدم خستــه زیـــاد چرا هرچــــی جک میـگـــم خنـــدت نمــیــــاد

دیدی پایـــیـزو پس چرا دوری ازم دوری و میگی حرف از دوری نزن

*-*-*-*-*-

ایـن همـــه عاشــــقــــم تو کوری اصــــلـا انـــقدر حرف عاشــــقـــانه زوری نزن

عقــــل و منــــطــقــم میـــگــه نه و دل عاشـــقـــتـه دلـم داد میزد یه دم میــگــفـت باشـــه چتــه

سرت جنـگــــیـــدم با خودم رفتـــی ولــــی الــان باهـــام داری منـطــــقــــی حرف میــــزنــــی

تو یه اشــــتبـاه بودی از اولــــشــم که شد قســــمـتـــم جامـــتــو سر بکــــشــــم

نکـشــــتیــــم ولی زخـمــیـه کل تنــــم الـان خوب بلــــدم چطور دل بکـنم

*-*-*-*-*-

عقـــل و منــــطـقـــم میـــگــه نه و دل عاشــــقــــتــــه دلــــم داد میـزد یه دم میــــگــفــت باشـــه چتــــه

سرت جنــــگـیـــدم با خودم رفـتــــی ولــــی الــان باهـــام داری منـطــــقــی حرف میـزنی

تو یه اشــتــــبـاه بودی از اولشـم که شد قســـمــــتـم جامـتـــو سر بکـــشـــم

نکشتــــیــم ولـــی زخـــمیـه کل تنــــم الـان خوب بلــدم چطـــور دل بکــــنـــم

در خود تمــامــــم شکـســـتــم تا تو برگـردی در گوشــــه ای تنـهـا نشــــســـتم تا تو برگـردی

*-*-*-*-*-

هی ساخــــتــــم خود را برای دیــدنـت امــــا تو با نبـــودنـت هی مرا تخــــریــب میکــردی

حالـــا دیـگه نوبـت منــــه دیـگه نمـیمــــونـه بوی عطرم که روی تنـت

الــــان میـخــوای بگــــی ایـن اشــــکـا نشــون غمــــه مگــه ایـن اشــــکـا رو ندادی نشــون همـه

خزون رفــتـــنت اگـــه که پره غمــه زمــسـتـــونش اگـــه درد داره به قول همه

مامــــان میــگفـت بد سیـــاهـــی سفــــیـده نه نه الـانـم دیــــگـه خب نوبـت بهـــار منـــه

*-*-*-*-*-

عقـــل و منــطــــقــم میگــه نه و دل عاشــــقـــتـــه دلـم داد میـــزد یه دم میـــگـــفت باشــه چتــــه

سرت جنــگــیـــدم با خودم رفتـی ولـــی الـــان باهــام داری منــطـــقــی حرف میــزنـــی

تو یه اشـتـــبــاه بودی از اولـــشــــم که شد قســــمتــــم جامـــتـــو سر بکـشـم

نکــــشـتــــیم ولـی زخـــمــــیـه کل تنم الـــان خوب بلدم چطــــور دل بکنـــم

عقـل و منـطـــقــــم میـگـــه نه و دل عاشـقـــته دلــــم داد میــزد یه دم میگفـــت باشه چتـه

*-*-*-*-*-

سرت جنگــیــدم با خودم رفــتــی ولـــی الــــان باهـــام داری منــــطـــقــــی حرف میـزنـــی

تو یه اشتــباه بودی از اولشم که شد قســــمــــتـــم جامـــتـو سر بکــشـــم

نکـــشـتـیـم ولــــی زخــمیه کل تنـــم الـــان خوب بلـــدم چطـــور دل بکـــنم

متن آهنگ دیدی پاییزو بو نمو حس میکنی خیسی گونمو حس میکنی از معین زندی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا