متن آهنگ دیگه بسه بیا طاقت ندارم بگو چی خواستی واست نذاشتم از علی یاسینی

متن آهنگ دیگه بسه بیا طاقت ندارم بگو چی خواستی واست نذاشتم از علی یاسینی

پشــت سر ما دارن هرچی دلـشـــون خواسـت میــــگـن یعــنـــی برنــــمــیــــگـــردی ایــــن آدمــا راســـت میــــگـن

نمــیـدونـــم کجـام دنــــبال چی میرم بگو از کی بایــد سراغتـــو بگــــیــرم

منــــه ولــــگـــردو جم کن از ایـــن کوچـه ها دارم له میــــشــم تو فکـــر کن رو به راهــم

🎧🎧🎧🎧🎧

نذار ایــن اشــــکـا بمــونه رو گونـــه هام

منــه ولــــگردو جم کن از ایـن کوچــــه ها دارم له میـشـــم تو فکــر کن رو به راهــم

نذار ایـن اشــــکــــا بمــــونه رو گونه هام

🎧🎧🎧🎧🎧

بعـــد تو ایــــن شهـــر منـو نمیـخــــواد هرچــی میپوشـــم بم نمـــیـــاد

من که پای همـــه چیـه تو بودم پای همـــه ی بچـــگــــیات

دیــــگــه بســه بیــــا طاقـت ندارم بگــو چی خواســــتــی واســـت نذاشتــــم

🎧🎧🎧🎧🎧

بسه انقــد نامــــرد نباش

منه ولگـردو جم کن از ایـــن کوچـه ها دارم له میشــم تو فکــــر کن رو به راهـم

نذار ایـن اشــکـــا بمــونــه رو گونــه هام

🎧🎧🎧🎧🎧

منـه ولــــگردو جم کن از ایـــن کوچه ها دارم له میـــشــم تو فکـــر کن رو به راهـم

نذار ایـن اشـکـــا بمونـه رو گونــه هام

متن آهنگ دیگه بسه بیا طاقت ندارم بگو چی خواستی واست نذاشتم از علی یاسینی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا