متن آهنگ دیگه نمونده صحبتی پیش مردم از اشوان

متن آهنگ دیگه نمونده صحبتی پیش مردم از اشوان

غرق گریه ام مثـل یه قایق شکـــســتـــهـــی روی آبـم

نمــیـتـونــــم وقـتــــی میــــدونـم تو داغـــونـی راحت بخــــوابـم

بسـه دیـــگــــه تمــوم کن این بازیـــو نده انقـد عذابــــم

من خیـلــی خرابــــم خوب من خیـلــی خرابــــم

بسـه دیگـه آخـــه تا کی میـــخــوای چیــــزی و به روت نیــاری

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

منــه مغـرور مثل سایـه دنــبالــــتم تو فکــــر فراری

خیــلـی وقــت ما دوتــــا تا زیــر یه سقــفـــیــم و نســـبــــت نداریــــم

بیــــا پای قســــمـــت نذاریــم پای قســــمـــت نذاریــم

خیــــرم به دیـــوار بیـــمـار دام بیدار

من ایــــنــه حالـــم تو در چه حالـــی بعــد از ایــــن

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بی تو دســـتــام یخ کرد و

دیــگــه نمـونـــده صحــبتـی پیــش مردم

خندون داغـون از تو

عوض شدی که نمـــیــشنـاسـمت ایـــن آخـــرا

بســـه گریـه بســـه دعــوا تمومــــه دیگـه ماجرا

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

خیـــرم به دیوار بیـــمار دام بیـدار

من ایـنــــه حالــــم تو در چه حالـــی بعــد از ایـن

بی تو دســــتام یخ کرد و

دیگــه نمــونـــده صحبـــتـــی پیش مردم

خنــدون داغـون از تو

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

عوض شدی که نمـــیشـــنـــاســمــت ایــن آخـرا

بســه گریه بســه دعـــوا تمومه دیـــگه ماجرا

زخــم زبــــون شنیــــدم ولــــی عین خیـالــــتم نبود

انـگــار چشــــمـمـون زدن آدمـــای شهـر حســود

که برامون شده ایــن رابـطه بی معـنـی

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

توهــم مثــل منی یعـنــــی

من دیــوونــــه رو ولــگـرد خیـــابـــون نکـــن

من دل بســت رو دل خسـتــه و داغون نکــــن

از ایـــن برزخــــی که ساختیـم نه تو میـــری و نه میرم من

واســــه جفــتـمــــون بمیرم من

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

وای بمــــیـــرم من

خیـــرم به دیــــوار بیـمــار دام بیدار

من ایـنــــه حالـــم تو در چه حالـــی بعـد از ایــــن

بی تو دسـتــــام یخ کرد و

دیــــگه نمــــونده صحبــــتی پیش مردم

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

خندون داغـــون از تو

عوض شدی که نمـیشـــنــاسمـت ایـن آخــــرا

بسـه گریــــه بسـه دعــــوا تمـــومــه دیــگه ماجــــرا

خیــــرم به دیـــوار بیــمـــار دام بیــدار

من ایـنه حالم تو در چه حالــــی بعــد از ایــن

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

بی تو دســــتــــام یخ کرد و

دیـــگـــه نمـونــده صحبـتــــی پیــــش مردم

خنـــدون داغـــون از تو

عوض شدی که نمـــیشـناســمـت ایــن آخـــرا

بسـه گریـه بسـه دعــــوا تمــومـــه دیگـه ماجــرا

متن آهنگ دیگه نمونده صحبتی پیش مردم از اشوان

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا