متن آهنگ راز دلمو فاش می کنم از ماکان بند

متن آهنگ راز دلمو فاش می کنم از ماکان بند

آره انــــگــار یه خبــرایـیــــه

که دلــم احــســــاســش عالــــیه

قلبــــم یه جایـــش خالــیـــه

می دونــــم عشـــقــم همــیـن حوالــیـه

شک ندارم پیـــداش می کنــم

******

راز دلــمـــو فاش می کنـــم

صد بار منـو پس بزنه

هزار بار تلاش می کنـم

عشـــق اون حق منــه

دلـــم به ایـن درو اون در میــــزنه

******

که بلــاخــــره یه روزی اونم به ایـن عاشـقـی سری بزنه

یه جوری گرفــتارت شدم راه فراری نیـست

چجــــوری بفــــهـــمـونم بت حســم اختـیـاری نیــــســــت

بزودی تو باورت میـشــه عاشــــقت منـــم

حسـودی میــــکــنـن همه هرجـــا ازت حرف میـــزنــن

******

یه جوری گرفـــتــارت شدم راه فراری نیــسـت

چجـــوری بفهــــمــونــم بت حسم اخــــتــــیـــاری نیــــسـت

بزودی تو باورت میــشــــه عاشـقــت منـــم

حســودی میـــکـــنــن همـه هرجــا ازت حرف میــــزنــن

دلــم لرزیـد اونــــو دیـــد دوبـــاره نرفــــت جلــــو ترسیــــد

******

میـــگه شایــــد بش بگم اونــم بکــــنـه تردیــد

با ایــــن همه میـخـوام عشقمو بکــــنـــه تایـید

همـه ی آدم های دورم

بهـــم میــــگـن چقد صبـورم

انــقـــدر میـــزاری دســــت رو دســــت

******

که دیدی روت چشــمــــاشــــو بســـت

زود بجــنـب دیـــره

از دســـت میــــره ایــــن تقــدیـره

که باز بکـــنـی تو قفل دلـتـو

حل کنـی همه مشــــکـلــاتـــو

******

یه جوری گرفـــتـــارت شدم راه فراری نیســــت

چجــــوری بفهــــمـــونــم بت حســــم اخـــتـیــاری نیــســــت

بزودی تو باورت میـشه عاشقــــت منـم

حســودی میکـنن همـــه هرجـا ازت حرف میزنـن

یه جوری گرفتــارت شدم راه فراری نیســت

******

چجــوری بفــهـمـــونــم بت حســم اخــــتـیــاری نیـســت

بزودی تو باورت میــشــــه عاشـــقت منـــم

حسـودی میـکــــنن همه هرجـــا ازت حرف میـــزنن

متن آهنگ راز دلمو فاش می کنم از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا