متن آهنگ روزی پسری تا پاینده بماند از حجت اشرف زاده و حامد همایون و رضا صادقی و مهدی یغمایی

متن آهنگ روزی پسری تا پاینده بماند از حجت اشرف زاده و حامد همایون و رضا صادقی و مهدی یغمایی

ایـران وطــنــم جان و تنــــم خاک رهـایـــی

مهـد هنــــری مامـــن مردان خدایــی

تیری به تنـــت تا نخـــورد هست تن من

جان و تن من هردو فدای وطــن من

روزی پدری رفــت تا زنــــده بمـــانـد

+-+-+-+-+-+-+-

روزی پسری تا پایــــنـده بمــــانـد

با یار بمانـم منـو با یار بمــــیرم

در عشــق تو یک بار نه صدبـار بمـیــــرم

سر میدهــــم امــا سر تســلــیـم ندارم

من آرشــم از تیــر کســـی بیـــم ندارم

+-+-+-+-+-+-+-

بر خاک بیوفــتـم که تو آزاد بمانی

از پای نیوفتـــم که تو آبـاد بمــــانـی

سلمــــانـــمـو با عشـــق در آمـیختـــه کیــــشـــم

دلـــبـســــتـه ی یاران خراســانــی خویشــم

ایـــران ای جان ای بیشــــه ی شیـران

+-+-+-+-+-+-+-

آزاد بمــــان شاد بمــــان خاک من ایـران

ایــــران ای جان ای بیــشـــه ی شیران

آزاد بمـــان شاد بمـــان خاک من ایـــران

ایران ای جان ای بیشــــه ی شیــران

آزاد بمـان شاد بمـان خاک من ایـران

+-+-+-+-+-+-+-

ایـــران ای جان ای بیـشه ی شیـران

آزاد بمــــان شاد بمــــان خاک من ایـران

بذار از عمـــق ایــــن قلــــب پر از عشــــق

واســه زخمای تو مرهـم بیارم

به روی خاک تو جون میـــدم امــا

+-+-+-+-+-+-+-

محــالــــه پای عشــــقـــت کم بیـارم

من از خاک عزیـزت پا گرفتـم

من از چشــــمـای تو دنـــیــارو دیـــدم

به اسـم تو قسـم حتـــی یه ذره

از ایــن خاکــو به دنــیــایــی نمــیدم

+-+-+-+-+-+-+-

یکـــی یکـــی شمـــردمو حماسه هات یه کوه شد

نوشتــم از تو ای وطـــن یه شعــر پر شکــوه شد

یکــی یکــی شمــردمــــو حمــاســـه هات یه کوه شد

نوشــتــــن از تو ای وطن یه شعــر پر شکــوه شد

پای عشـــق تو میـــمــانــــم

+-+-+-+-+-+-+-

سرزمین من ایرانـم

خاک پاک تو میـــبــــوســم

از شکــــوه تو میــــخوانـــم

بیــــا وطـــن بیــــا وطـــن

خوشــــا به پای خاک تو فدا شدن

+-+-+-+-+-+-+-

بیــا وطــن بیــا وطــن

خوشــــا در آســــمــــان تو رهــا شدن

بیـا وطــن بیـا وطــن

به نام پاک و آب و خاک تو قســم

بیـا وطــن بیـا وطــن

+-+-+-+-+-+-+-

سه رنــــگ پرچـــم تو افـتــخـار من

تویــــی تو جانـم وطــــن وطــــن

تو اشــتـــیــاقـم وطـن وطـن

تویـــی امــــیـــدم وطـــن وطـــن

تویــــی وجـودم وطـن وطـن

+-+-+-+-+-+-+-

ایران

ایران

متن آهنگ روزی پسری تا پاینده بماند از حجت اشرف زاده و حامد همایون و رضا صادقی و مهدی یغمایی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا