متن آهنگ رو بغضش پرده میندازه از معین

متن آهنگ رو بغضش پرده میندازه از معین

دل ای تنهــــای ویـــرونـــه رو سقفت سیـــل بارونــــه

گلستــون می شه ایـن خونــه

همـــیـنــجــوری نمـیــــمـونـه

دل ای درگـیـر دلــشوره

«««««

که چشــم عاشـقـت کوره

نگـــو روزای خوش دوره

همــــیــــنـجـــوری نمـــیــمـونـــه

یه روز خوب و میــبـیــــنـم

«««««

که خورشـــید از پس ابـــر سیاه گریه میــــخــنـــده

به حق خاک و آبـادی

خدای عشـــق و آزادی

دره بازو نمــیبــنـــده

«««««

شب رویـا رو میــــبـــینــم

که کابــوس از سره ترســــش

رو بغــضــــش پرده میــــنـــدازه

نخواب ای بخت وارونــه

«««««

که آیـــنــده چراغـــونــه

همـینـــجــــوری نمــــیـمــونــه

من ایــــن احـــوال آشـــفــتــه

که دریا با دلم جفـتـــه

«««««

پرم از حرف نا گفـتــــه

همـیـــنـــجـــوری نمـــیــــمـــونـه

من ایــــن آغــــوش بی همــــدم

که همــــخـــواب تن دردم

«««««

به شادی میـــرســــم از غم

همــــینــــجــوری نمیمـونــــه

یه روز خوب و میبــــیـنـــم

که خورشــیــــد از پس ابـر سیــــاه گریـه میـخـنـده

«««««

به حق خاک و آبـادی

خدای عشــــق و آزادی

دره بازو نمیـبنـده

شب رویا رو میــبـــیــنـــم

«««««

که کابــــوس از سره ترســــش

رو بغـضش پرده میـــنـدازه

نخـــواب ای بخـــت وارونــــه

که آیـــنــــده چراغـونـــه

«««««

همـــیــنـــجــــوری نمـیـــمـــونــه

متن آهنگ رو بغضش پرده میندازه از معین

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا