متن آهنگ رو به روم ایستادیو از ماکان بند

متن آهنگ رو به روم ایستادیو از ماکان بند

رو به روم ایـــســـتـادیو

من خیـــره تو چشمــای تو

اون چشــــمـای تو همـه دنــیـامـــه و

+-+-+-+-+-+-+-+-

بگـیـریشـــون ازم دیــــدی یهو دیوونـــه شد

عاشـقـــت دیـــوونـه شد

کجــــا بگــردم دنــــبــــالـــشــو

+-+-+-+-+-+-+-+-

کجـا بگـردم دنـبـال این آرامـشـو

حس عجــــیــــب تو خنـده هات

به هم میــریـزتــــم صدات

+-+-+-+-+-+-+-+-

کجــا بگـردم دنـبـــالشــــو

کجـا بگـــردم دنــبــــال این آرامـــشـــو

حس عجیـــب تو خنده هات

+-+-+-+-+-+-+-+-

به هم میــــریــــزتــــم صدات

تو توو هر جمــــعـی میاد اسمــــت وســـط

من یهــو بی معــــطلــی جا میخـورم

+-+-+-+-+-+-+-+-

میـــبــــیــنـــم که میـشــــکن بال و پرم

دیگــه اون وقـــت که درجا میـبـــرم

چه میــــدونــم چی تو مغــــزم میـگذره

+-+-+-+-+-+-+-+-

از تو و هرچــــی که ربـط داره بهــت

کاش فقــــط من و تو باشیم و همـیــــن

کاش فقــط مال خودم باشـه دلـــت

+-+-+-+-+-+-+-+-

کجــا بگــردم دنبـالـــشــــو

کجـــا بگـــردم دنــبــــال ایــن آرامــــشـو

حس عجـیــب تو خنده هات

+-+-+-+-+-+-+-+-

به هم میریــــزتـم صدات

کجـــا بگـــردم دنـــبـــالـشو

کجـــا بگـــردم دنــبــــال ایــــن آرامــــشو

+-+-+-+-+-+-+-+-

حس عجــــیـب تو خنـــده هات

به هم میــــریــزتـــم صدات

متن آهنگ رو به روم ایستادیو از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا