متن آهنگ رو دوش جدایی دوباره خونه کردم از کسری زاهدی

متن آهنگ رو دوش جدایی دوباره خونه کردم از کسری زاهدی

نم نمــــای بارون آروم توی خیــــابون اومد

شاخـــه گل من نیـومــد

سایــه بونــــم آســــمون شد ماه آســــمون دراومـــد

^^^^

شاخه گل من نیــومــد

وای همــه ی گلـا میـدونـن تو نیــای بهار نمیـشـــه

باغ آرزوی قلـبـم بی تو لالـه زار نمــیـــشـه

^^^^

وای همــــه ی گلـا میـدونــــن تو نیــای بهــــار نمــیـــشـــه

نم نمــای بارون آروم توی خیــــابــــون اومــد

شاخــــه گل من نیـومـد

^^^^

سایـــه بونـــم آســـمــــون شد ماه آســـمــــون دراومـــد

شاخــه گل من نیــومـد

باز شکــــســــتـم نشـــســــتـم دلـو دیــــوونـــه کردم

^^^^

رو دوش جدایــی دوبـاره خونــــه کردم

من خودم دنــــیای دردم خودم دنــــیای دردم

رو بوم خیــــالــم دوبـاره سایـه دیــــدم

^^^^

یه گلــدون شقــایق براش از باغچـه چیـدم

درد ایــــن عشــقــو کشـیــدم درد ایــــن عشــقــو کشـیــدم

نم نمـــای بارون آروم توی خیــــابـون اومد

^^^^

شاخه گل من نیـــومد

سایــــه بونــــم آســــمون شد ماه آســــمون دراومد

شاخــــه گل من نیــــومـد

^^^^

نم نمــــای بارون آروم توی خیــــابــون اومــــد

شاخــه گل من نیــــومــــد

همــه ی گلـا میــــدونــن تو نیــای بهــار نمــیشــــه

^^^^

باغ آرزوی قلـبـم بی تو لالـــه زار نمـــیــشه

همه ی گلــــا میدونــن تو نیـای بهـار نمـــیشـــه

باغ آرزوی قلبـــم بی تو لاله زار نمــیـشـه

متن آهنگ رو دوش جدایی دوباره خونه کردم از کسری زاهدی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا