متن آهنگ رو شونه هام آروم بشم از ماکان بند

متن آهنگ رو شونه هام آروم بشم از ماکان بند

وقـتی حالــم بد بود

خیــــلـی چیزا داشـتـــم کم بود

هیچــــکـــسیم دورم نبـود

دســــتــمـو گرفـتی و چه زود

+-+-+-+-+-+-

وقـتـی همـــه پســــم زدن

شروع کردم قدم زدن

تو خلــوتـه خودم بودم

میــخـواستـــم بگــــیـــری جونــــمـــو

+-+-+-+-+-+-

گفتـــم خدا خودت

بیــــا و دستــتــــو بذار

رو شونـــه هام آروم بشم

چرا ایــــنــجــــوریـن باهـام

+-+-+-+-+-+-

ایــن آدمـــای توی شهر

انــقـــد پس زدن منـو

تا از همــشـــون دور بشــم

مثــل آب زلـال بودم

+-+-+-+-+-+-

کاری کردن تیـره بشــــم

خدا خودت

بیــا و دسـتــــتــو بذار

رو شونــه هام آروم بشــم

+-+-+-+-+-+-

چرا اینــــجــــوریـــن باهام

این آدمـــای توی شهر

انــــقـد پس زدن منـو

تا از همـشون دور بشـــم

+-+-+-+-+-+-

مثــــل آب زلــــال بودم

کاری کردن تیـره بشـم

روشـونه هام غم

خسـتــم من از همه

+-+-+-+-+-+-

کاشکی یه بار بیــــای نوازشم کنی

بغـل بگــیرمــت

حتـــی تو تنـــهــــایـــی قبـل من اونجــــایــی

بازم مرام تو که منو تنـهـام نمـــیـــذاری

+-+-+-+-+-+-

خدا خودت

بیا و دستتـــو بذار

رو شونــــه هام آروم بشم

چرا ایــــنجـــوریــن باهــام

+-+-+-+-+-+-

ایــن آدمــــای توی شهــــر

انــقـد پس زدن منــــو

تا از همـشون دور بشــــم

مثـل آب زلــال بودم

+-+-+-+-+-+-

کاری کردن تیـره بشــم

گفــــتم خدا خودت

بیــــا و دســـتــــتـــو بذار

رو شونه هام آروم بشــم

+-+-+-+-+-+-

چرا ایــنـــجـــوریـن باهــام

ایـــن آدمــــای توی شهــــر

انــــقد پس زدن منــــو

تا از همــــشـون دور بشـــم

+-+-+-+-+-+-

مثـل آب زلــال بودم

کاری کردن تیــــره بشم

متن آهنگ رو شونه هام آروم بشم از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا