متن آهنگ رو هرکی جز تو چشمام رفترو هم از ماکان بند

متن آهنگ رو هرکی جز تو چشمام رفترو هم از ماکان بند

چشـــمــای تو دلــربــــاســــت

دل منـــم آهــــن ربــاست

مغـنـاطـــیـسـی تریـــن نگـــاه های دنــــیــا مال ماســت

تو اصــــلا بهــــت حالــی میـــشــه خالی میـــشــه قلبــت

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

اخ به قلــــبـم بزنــــه دردت دردت

گوشـه به گوشـه ی روح و تنم

راضیـــه برات جوون بکـــنــــم

کی بودی تو اخــــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تیـکــه به تیـکــه نفــــسـم

میمونـه نبـــاشی رو دســتــم

کی بودی تو اخــــه

گوشه به گوشه ی روح و تنم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

راضـــیــه برات جوون بکـــنــــم

کی بودی تو اخه

تیـــکـــه به تیـــکـــه نفـــسـم

میـمونــــه نباشـــی رو دســتــم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

کی بودی تو اخه

ای دلبـــر جوونـم

انـقـــد باهـات جورم

رو هرکی جز تو چشــمـام رفــتـرو هم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

احسـاسم خاصـــه

همــه میــگــــن بهـم واســه

اثــــبـــات ایـــنش بایـــد پای تو وایـــســـه

گوشــه به گوشــه ی روح و تنـم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

راضــــیـــه برات جوون بکــــنـــم

کی بودی تو اخـــه

تیـــکـه به تیـــکـه نفــســــم

میمــــونــه نبــــاشــی رو دســـتــــم

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

کی بودی تو اخه

گوشـــه به گوشـــه ی روح و تنــــم

راضــیه برات جوون بکــنـــم

کی بودی تو اخــــه

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

تیــکه به تیــکه نفـــســم

میــــمـونــــه نبــــاشــی رو دســــتــــم

کی بودی تو اخه

متن آهنگ رو هرکی جز تو چشمام رفترو هم از ماکان بند

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا