متن آهنگ رو همه خوبي هام بستي چطور چشاتو از آرمین توای اف ام

متن آهنگ رو همه خوبي هام بستي چطور چشاتو از آرمین توای اف ام

صدامــــو داری به احــــتـرامـــت

هيــچــــوقــــت حتي من نمــيــنـــداختــم نگــــامو جايـي

رفــــتــي با ايـــنــکه ميـــدونـــســــتي

تو رو دوســـت داشــــتـم و

*-*-*-*-*-*-*-*-

رو هيـــچــکــي ني اون حسـي

که رو تو بود و هســت

شايــد از اولــشــــم من بودم

که نبـــايــد ميــذاشتـم رو تو دســت

*-*-*-*-*-*-*-*-

رو همــه خوبي هام بستـــي چطــــور چشــــاتــو

هيــــس هيــــچي نگـو فقــــط ببـر صداتو

ببــــيــن چه دپــــرسم ببــــيــن چه بي حسـم

ديــگــه من حتـــي به خودمم نمـــي رســم

*-*-*-*-*-*-*-*-

اصــلا بي خيـــال

ديـــگه گذشــت از درد و دل

منـــو تو هردوتـامــــون شديــم

ديگـه هر دو ول

*-*-*-*-*-*-*-*-

يه شب با ايـــن يه شب با اون

هزار تا کصـافــط کاري داريم به همــــرامــون

منـــکه از تو بيـــشــــتـر بود حاشــيـم

منـکـــه حتـــي اگه تو نباشــيم

*-*-*-*-*-*-*-*-

فقـــط به تو فک ميـکــــنــم و تورو ميخـــوام

چيـــه فک کردي مثـل تو لایــــم

ديـــگـــه خستــم از خاطرات مونــدگـــارت

بدم ميـاد از اون نگــــاهــــت

*-*-*-*-*-*-*-*-

برو نمـــيــــخــــوام بر گردي پيشـم چون

خوب ميـــدونم که کنـــارش خوبــه حالـت

وقــتـي نيــسـتـي معــــاشــرت با همــه سخـتـــه

بگـــو مســــت کنــار کي ميــخـــوابي آخـر هفـتــه

*-*-*-*-*-*-*-*-

ها چيـه چپ نگــاه ميـــکـنـي طلب کاري

جديدا در اومــــدي از فاز طرفــداري

دل من با دل تو که يکـــي نيــست

بد بخـت قيـــافتو ببـيـــن ترکيـــدي

*-*-*-*-*-*-*-*-

مســــيـــرامـــون هم از هم جداسـت ديـدي

باشه تو خوبــــي اصلـا تو راسـت ميـــگــي

چيـــه فک کردي مثــــل تو هولــم

مو بيـــچاري يکي لم داده تو بغلم

*-*-*-*-*-*-*-*-

تو که رفــتـي حرمــــت يه سري چيزارو

جلــــو دوسـتــام نگـه ميــــداشــتـي اقلــا

خوتــو ببــــيــن که چقـــد فس فسـي

منـــم يه عصـــبــــي اسـتــرســـي

*-*-*-*-*-*-*-*-

که به همـه ميپرم چون هيچـوقـــت دوســــت نداشـــتــــم

که ببـــيـــنـم اســـم تو ميــاد کنــــار اســـم کســـي

راســتـي بگـــو بيـــنم هنــــوز باهـــاشــي يا

ايـن بد بختـم رفـت قاطـي داداشـيـا

*-*-*-*-*-*-*-*-

قاطــــي همــــونــايــي که کردي تو بهــشــون بدي

همـون بيـــچـــاره هايي که دورشــون زدي

آخـه خيــــانت کردي به من تو چطور

تو اون حالــــت بايــــد ميــگرفــتم مچـتــو

*-*-*-*-*-*-*-*-

برو خوش باش باهــاش ولـي بدون

که زودگـــذره اين روزاي خوش تو

خيــالــــت تخـت که واست دل تنگ نمـيـشــــه

بعد تو به هيـچــــکـــســي دلــگرم نمــيشــه

*-*-*-*-*-*-*-*-

چرا نگـــران منـــي حالــــمـــو ميـــپــــرسي

حال من که از ايـن بهــــتـر نمـــيشه

پس بهتــــره که نديــــم به دوســـتــيــــمون کشـش

تو هم خواهــــشـــا ديگــه از ما بيــــرون بکــــش

*-*-*-*-*-*-*-*-

چون ديـگـــه مهم نيـســـت بخواي باشــي تو با کسـي

سريعــــتـــر خوشــــحــــالـــم کن با يه خداحــــافـظــــي

ديـــگـــه خستـــم از خاطـــرات موندگـــارت

بدم ميـاد از اون نگاهت

*-*-*-*-*-*-*-*-

برو نمــــيـخـوام بر گردي پيـــشــم چون

خوب ميـدونـم که کنارش خوبــــه حالـــت

متن آهنگ رو همه خوبي هام بستي چطور چشاتو از آرمین توای اف ام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا