متن آهنگ ریشه ی صدام نبض عشق زیر پوست خاکه از مهستی

متن آهنگ ریشه ی صدام نبض عشق زیر پوست خاکه از مهستی

بیـــا بنــویــسـیـــم روی خاک رو درخــت رو پر پرنـــده رو ابـرا

بیـا بنـــویـــســـیم روی برگ روی آب توی دفــتــــر موج رو دریـــا

بیــا بنویــســــیــم که خدا ته قلــب آیـنه اســـت

مثل شور فریـاد یا نفس تو حصـــار سیــنــــه اسـت

با همــــیشـه مونــــدن وقــــتــیـکــــه هیـــچــــی مونــــدنی نیــســت

«««««

اوج هر صدای عاشـقــــی که شکـسـتــــنـــی نیــســت

با صدا میــام همـه جا تو رو می نویـــسـم

روی آیــنـــه ی گریــه هام گونــــه های خیســــم

ای که معــنـــی اسم تو آســــمــون پاکــه

ریشـه ی صدام نبـض عشق زیـــر پوست خاکـه

«««««

بیـــا بنـــویـــســیــم روی خاک رو درخت رو پر پرنـده رو ابــــرا

بیــــا بنــــویسیم روی برگ روی آب توی دفــتــر موج رو دریــــا

توی خواب خاک ریـشــــه ها موســـم شکفـــتـــن

همــــصــدای من می خونــــن وقــت از تو گفتــن

چشـم بستــــه مو تو بیـا به سپیـده وا کن

«««««

با ترانـه نفــــسـهـــات باغــــچـــه رو صدا کن

با صدا میـــام همه جا تو رو می نویــــســــم

روی آیــــنه ی گریـه هام گونـــه های خیـســم

ای که معــــنی اسم تو آسـمــون پاکه

ریـــشـــه ی صدا نبــض عشــــق زیـــر پوست خاکـــه

«««««

بیــــا بنـویـــســیم روی خاک رو درخـت رو پر پرنده رو ابــرا

بیــا بنــــویـســـیـم روی برگ روی آب توی دفتــر موج رو دریــــا

با ترانه ی نفـــســـهـات من ترانه می گم

اسمــتـو مثـل یه غزل عاشـــقـانـــه می گم

بیـا که دیــــگــــه وقــــتــــشــــه وقــــت برگـــشـتنه

«««««

بوی پیـرهـــنــت که بیـاد لحـــظـــه ی دیـــدنــــه

با صدا میام همــــه جا تو رو می نویـــســم

روی آینــــه ی گریـــه هام گونـــه های خیــســــم

ای که معنـــی اسم تو آســمـون پاکه

ریشه ی صدا نبــض عشـــق زیــــر پوســــت خاکه

«««««

بیــــا بنـــویـسـیــم روی خاک رو درخــت رو پر پرنـــده رو ابــرا

بیــا بنـویـســـیـم روی برگ روی آب توی دفـتـــر موج رو دریا

متن آهنگ ریشه ی صدام نبض عشق زیر پوست خاکه از مهستی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا