متن آهنگ زده امشب به سرم که دلت رو ببرم از بهنام بانی

متن آهنگ زده امشب به سرم که دلت رو ببرم از بهنام بانی

عاشـــق و در به درم تویـــی قرص قمـــرم

زده امشب به سرم که دلت رو ببـــرم

تویی طنـاز دلــم محرم راز دلــم

〰️〰️〰️〰️

بس که دل بردی ازم دلــبـــرو ناز دلــم

عاشـــق و در به درم تویـی قرص قمرم

زده امــــشـــب به سرم که دلــــت رو ببرم

〰️〰️〰️〰️

تویی طنـاز دلــم محـرم راز دلــم

بس که دل بردی ازم دلــبــر ناز دلم

دل دل شده دیــوونـــه و مســت

〰️〰️〰️〰️

عاشــــق تر از ایــن دل مگــــه هســــت

تا تو نفــــس و جان منـی

تا تو سرو سامـــان منی

〰️〰️〰️〰️

دل دل شده دیـوونــــه و مســــت

عاشــــق تر از ایـن دل مگــه هست

تا تو نفــس و جان منـــی

〰️〰️〰️〰️

تا تاو سرو سامـان منــی

عشــــقــو مدیـون توام آره مجــنـــون توام

منه مجـنونـو ببــیـن که پریــــشــون توام

〰️〰️〰️〰️

تو که ماه و صنـمـی عاشـقــــم شو یکـــمــــی

با تو توی دل من که نمـیــمــونـــه غمــــی

عشقو مدیـون توام آره مجـــنون توام

〰️〰️〰️〰️

منـه مجـنــــونو ببــــیــــن که پریــشـــون توام

تو که ماه و صنـمی عاشــــقـم شو یکـــمـی

با تو توی دل من که نمــــیـمـونـــه غمــی

〰️〰️〰️〰️

دل دل شده دیـــوونــه و مســت

عاشـــق تر از ایـن دل مگه هســـت

تا تو نفــس و جان منــی

〰️〰️〰️〰️

تا تو سرو سامــان منـی

دل دل شده دیوونه و مســــت

عاشـق تر از ایـــن دل مگــه هست

〰️〰️〰️〰️

تا تو نفس و جان منـی

تا تو سرو سامــــان منـــی

متن آهنگ زده امشب به سرم که دلت رو ببرم از بهنام بانی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا