متن آهنگ زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبردیم از علی زند وکیلی

متن آهنگ زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبردیم از علی زند وکیلی

ما از ایــــن شهــــر غریـبـــه بی تفاوت کوچ کردیــم

از رفـیــــقــــا زخـم خوردیـــم تا یه روزی برنگــردیــــم

خونــــمون رو دوشمـــونــــه ما یه آه دوره گردیــــم

ما واقـــعـــا با هم چه کردیــم

ما غنـیــمــــت های بی رویـــای ایــــن جنگای سردیم

🎹🎹🎹🎹🎹

زنــــدگـیمون کو ببیـن ما کشـتـه های بی نبــــردیــــم

بی خبـــر از حال هم آوارهـی دنیــــای دردیــم

ما واقعـــا با هم چه کردیـم

تلـــخه امـا با هم نبــودیــــم ما آدمـــای شهــــر حسودیـم

خســــتـــه از کابــــوس رفـتــــن

🎹🎹🎹🎹🎹

دور از اون روزای روشـــن

بی تفاوت زیــــر ایــن سقـف کبـودیــم

تلــخــه امـــا با هم نبــودیــم ما آدمـــای شهــر حسـودیـــم

خسـتــه از کابــــوس رفــــتــن

دور از اون روزای روشـن

🎹🎹🎹🎹🎹

بی تفاوت زیـــر ایـــن سقف کبــــودیم

پس بدیــن فرصـــت خنــدهـــامــو

پس بدیــن شادی تو صدامـو

پس بدیـــن قلــب عشــق آشنـــامـــو

لااقــل پس بدیــن گریــه هامــــو

🎹🎹🎹🎹🎹

تلخـــه امـا با هم نبودیـم ما آدمــــای شهر حســـودیـم

خستـه از کابــوس رفــتـــن

دور از اون روزای روشــــن

بی تفاوت زیـر ایـن سقـف کبــودیـــم

تلــــخــــه امـــا با هم نبــــودیـــم ما آدمــــای شهـر حســـودیــــم

🎹🎹🎹🎹🎹

خسته از کابــوس رفـــتـن

دور از اون روزای روشـن

بی تفـاوت زیـــر ایــــن سقف کبـودیـم

متن آهنگ زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبردیم از علی زند وکیلی

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا