متن آهنگ زیبای من تنها تویی صبر و قرار من از رضا بهرام

متن آهنگ زیبای من تنها تویی صبر و قرار من از رضا بهرام

ببیــن عاشــق شدم ای رهگــــذر

مرا هر جا که شد با خود ببـــر

باورم کن

تا تو از راه رسی شاعــــران شعــر سرایـــند

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

قوم مردان مبــارز به ایــن شهـر بیایــند

تا تو از راه رســـی پنــجـره ها باز بمـــانــد

مرد و زن بر سر هر کوچـــه آواز بخـــوانـد

خالــی از لطــف نبــــاشــد

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

گذری کنی از ایــن کوچـــه ی بن بسـت

خالـــی از لطــــف نباشـــد

بر دل غم زده ی ما بکــشـــی دســـت

من توقــع ندارم هم نشیـنـم شوی ای حضـرت دریـا

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

خالــی از لطــــف نبــاشــــد

بزنی موج بر این ساحـل تنـــهــــا

زیــــبـای من تنـــهــــا تویــــی صبـــر و قرار من

همــه دار و ندار من

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

نخـــواهی بگذری از ایــــن دل آزرده ی من

بی تو که لبخــنــــدی دگر با من نمـــیـــمــــانـــد

همه دنیــــا که میــدانـــد تویــــی حال خوش

ایــــن باور پژــمرده ی من پژــمرده ی من

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

پژــمـــرده ی من

ماه شب گرد کجــا صورت ماه تو کجــا

شب بی نور کجــــا زلـف سیــاه تو کجــــا

دل مغـــرور مرا ببــین رسـانـدی به کجا

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

که شدم حرف زبـــان همـــه عالــم به خدا

زیبای من تنـــها تویـــی صبــر و قرار من

همه دار و ندار من

نخـــواهی بگــذری از این دل آزرده ی من

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

بی تو که لبـــخــــنـــدی دگـــر با من نمـــیـمـانــــد

همــه دنـــیـــا که میــــدانــد تویــی حال خوش

ایــــن باور پژـمرده ی من پژـمرده ی من

پژـمرده ی من

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

خالــی از لطف نبـاشـد

گذری کنــــی از ایــن کوچــــه ی بن بســــت

خالـی از لطف نبـــاشــــد

بر دل غم زده ی ما بکـــشــــی دســـت

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

من توقـع ندارم هم نشیــنــــم شوی ای حضـــرت دریــــا

خالـــی از لطـف نبــــاشد

بزنی موج بر ایـــن ساحــل تنـــهــا

متن آهنگ زیبای من تنها تویی صبر و قرار من از رضا بهرام

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا