متن آهنگ زیر گوش من میخوندی از سینا پارسیان و پرستو

متن آهنگ زیر گوش من میخوندی از سینا پارسیان و پرستو

حرفــای جدیــــد میـــزنـی

عذر و بهـــونه تا کی

نفــــس کسی و بگــیــری

مگه زنــــده می مونــــه تا کی

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

حرفـای جدیــد میـزنــــی

قانـونــــای نا نوشــته

اون آیـیـــنـه رو بده ببــینـــم

رو پیــشـونــــیــم چیـا نوشــته

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

زیــــر گوش من میـــخونــدی

الـــا و بلـا که فقط حال تو با ما خوشـــه

الـا و بلا هرجـا باهــــم باشـــیــم اونجا خوشـــه

الا و بلا تو که خوش باشــی یه دنیـا خوشـه

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

یادتـــه چیا میـگــفتــــی زیــر گوش من می خونــــدی

نه دیــــگـــه نمــــی شنــاســــم

ایـــن کســـی که هســــتــیـو

حرمـت و شکـــسـتـــیـو

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

دیگـــه واســه آشــتــی دیــــره

کاش ایـــنــــو میفـهـمـــیـــدی

آدمی که تلــــخــه بات

خوبـــتو میــخــــواد که دادی میــزنــــه صداش می گیــــره

🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

الـــا و بلا که فقـط حال تو با ما خوشــه

الــــا و بلـا هرجــا باهــــم باشـیم اونجـا خوشـه

الـــا و بلــــا تو که خوش باشـــی یه دنــــیـــا خوشـــه

یادتـــه چیــــا میــگــــفـتـی زیر گوش من می خونـدی

متن آهنگ زیر گوش من میخوندی از سینا پارسیان و پرستو

دانلود با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا